DUZS uvodi zapovjedni kaos pred protupožarnu sezonu

DUZS uvodi zapovjedni kaos pred protupožarnu sezonu

SDLSN_www(SDLSN, 27. svibnja 2008.) Državna uprava za zaštitu i spašavanje uputila je ovih dana Vladi RH na usvajanje Uredbu o unutarnjem ustrojstvu DUZS koja bi, ukoliko se usvoji u predloženom obliku, mogla imati dalekosežne posljedice po funkcioniranje sustava zaštite i spašavanje, a posebno zaštite od požara.

Naime, DUZS uredbom predlaže formiranje specijalističke postrojbe za akcije spašavanje (SPAS) i zapošljavanje novih 149 djelatnika.

SPAS bi trebala “djelovati i sudjelovati” u raznim vrstama intervencija zaštite i spašavanja na području RH kao što su gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine, pružanje tehničke pomoći, djelovanje nakon potresa, prije i nakon nastanka poplava, akcidentima s opasnim tvarima i sl.

Iako pojava nove postrojbe za akcije spašavanja dobro zvuči, na terenu bi njezino angažiranje moglo uzrokovati više štete nego koristi, a posebice kad su u pitanju linije zapovijedanja, što si Hrvatska, nakon katastrofe na Kornatima ne može dozvoliti.

Umjesto da riješi pitanje nepostojanja minimalnih koeficijenata profesionalnih vatrogasaca u JVP, Vlada im donošenjem Uredbe o unutarnjem ustrojstvu DUZS najavljuje nelojalnu konkurenciju na državnoj razini. Hoće li zbog toga vatrogasci morati ponovno u prosvjede?
Umjesto da riješi pitanje nepostojanja minimalnih koeficijenata profesionalnih vatrogasaca u JVP, Vlada im donošenjem Uredbe o unutarnjem ustrojstvu DUZS najavljuje nelojalnu konkurenciju na državnoj razini. Hoće li zbog toga vatrogasci morati ponovno u prosvjede?

Kad je struka u pitanju, smatra predsjednik Odbora profesionalnih vatrogasaca SDLSN Mladen Magdić,  SPAS nema opravdanja jer preuzima ovlasti i poslove javnih vatrogasnih postrojbi i Gorske službe spašavanja i istovremeno je nedovoljno ekipirana da obavi bilo kakve ozbiljnije zadaće.

Treba reći i da je Ustav RH protupožarnu i civilnu zaštitu stavio u djelokrug jedinica lokalne samouprave pa se ovakvim načinom organiziranja sustava zaštite i spašavanja izravno narušava njihov autonomni djelokrug.

Uz to, na terenu se pored dvije postojeće linije zapovijedanja, one zapovjednika JVP i županijskog vatrogasnog zapovjednika, uvodi i zapovjedna linija SPAS-a.

Praksa je već pokazala da postoje poteškoće u koordinaciji dvije postojeće linije zapovijedanja, a uvođenje treće moglo bi dovesti do zapovjedne kakofonije i tragičnih posljedica po ljude i imovinu.

Pored toga, formiranje SPAS-a, prema procjenama koštalo bi oko 23 milijuna kuna samo za plaće, dok bi u minimalno tehničko opremanje trebalo uložiti još barem 50 milijuna kuna.

Za Sindikat je posebno bolna činjenica da je DUZS u procesu preustroja otpustio oko 180 djelatnika centara 112 koji su bili zaposleni na poslovima zbog kojih je ova uprava i ustrojena, a sada namjerava zaposliti 149 djelatnika na poslovima koje u RH obavljaju JVP, Hrvatska vatrogasna zajednica i Državna interventna postrojba.

Kako sami navode na Internet stranici DUZS, zadaća uprave da priprema, planira i rukovodi operativnim snagama te koordinira djelovanje svih sudionika zaštite i spašavanja, ali ne i da razvija vlastite postrojbe.