EUROPSKA UNIJA Plaće javnih službenika ovisne o učinku i dužini radnog staža

EUROPSKA UNIJA Plaće javnih službenika ovisne o učinku i dužini radnog staža

EU_HR390

(SDLSN, 24. listopada 2008.) Temeljem prikupljenih javno dostupnih podataka te na traženje Sindikata dostavljenih informacija o platnim sustavima u EU, postalo je razvidno kako platni sustavi najvećeg broja država članica EU počivaju na odgovarajućoj kombinaciji vrednovanja rada i trajanja javne službe.

sdlsn_www220Tako u EU, za razliku od prijedloga Ministarstva financija u Zakonu o plaćama državnih službenika, plaće službenika ne ovise isključivo o ocjeni učinkovitosti rada, već varijabilni dio plaće u pravilu ovisi o radnom učinku i vremenu provedenom u javnoj službi, s time da je radni staž varijabla koja ima svoju težinu neovisno o ocjeni učinkovitosti rada.
Stoga se slobodno može reći da čisti ocjenski sustav ne samo da nije pravilo, nego ne postoji u javnim službama Europske unije.
Također, trend uvođenja platnih sustava prema radnom učinku, kako navodi SIGMA u dokumentu s Konferencije o europskim platnim sustavima u Bukureštu iz travnja 2007. godine, dosad se u praksi nije potvrdio.

minuli_PRP_sigma

Na konferenciji je istaknuto kako je glavni argument u korist modela plaće po učinku (PRP – performace related pay, op.a.) taj da on djeluje kako motivator, osiguravajući vanjsku nagradu u obliku plaće i unutarnju nagradu u obliku priznanja za napore i postignuća. PRP se također vidi kao pomoć zaposlenicima da se lakše identificiraju s ciljevima organizacije, vodi rastu produktivnosti, kvalitete, fleksibilnosti i timskog rada. Dodatno, PRP se vidi kao koristan instrument za novačenje i zadržavanje osoblja.
Međutim, u dokumentu se navodi i sljedeće: “Nije jasno je li sustav plaće po učinku  uspješan tamo gdje je uveden i čini se, iz raspoložive literature, da postoje mnoge zamke u svezi s njegovom primjenom“, stoji u tom dokumentu.
Gdje god je sustav plaće po učinku uveden, on se koristi kako bi poboljšao plaću onih službenika koje organizacija želi zadržati. Kako bilo, nije dokazano da je model plaće po učinku odlučan za motivaciju pojedinaca ukoliko se s njim ne postupa pažljivo.“, stoji u pregledu SIGME.

Državni službenici poput djelatnika pisarnice ili službenika prometne policije sigurno nisu zaposlnici zbog koji se uvodi hrvatski model PRP-a, već su to, kako kaže ministar Šuker, mladi, pametni i kreativni službenici koji pišu zakone. SIGMA kaže da tamo gdje se uvodi PRP prvenstveno ima svrhu zadržavanja i novačenja određenih kadrova. Mogu li onda obićni službenici vjerovati u takav platni sustav?
Državni službenici poput djelatnika pisarnice ili službenika prometne policije sigurno nisu zaposlnici zbog koji se uvodi hrvatski model PRP-a, već su to, kako kaže ministar Šuker, mladi, pametni i kreativni službenici koji pišu zakone. SIGMA kaže da tamo gdje se uvodi PRP prvenstveno ima svrhu zadržavanja i novačenja određenih kadrova. Mogu li onda obićni službenici vjerovati u takav platni sustav?

Povratni odgovori identificiraju i druge probleme povezane s PRP-om, uključujući tendenciju ka kratkotrajnom fokusiranju na mjerljive rezultate i zanemarivanju dugoročnih pitanja i problema. Također su identificirane poteškoće u mjerenju, u smislu poteškoća povezanih s mjerenjem učinka javnih službenika i poteškoće u izbjegavanju subjektivnosti pri tome.,…, Kako bilo, nije jasno je li individualizacija plaća sukladna s konceptom timskog rada.“, neke su od opservacija u SIGMINOM pregledu.

Sindikatu su na njegovo pismeno traženje o platnim sustavima u državama članicama EU odgovorili i iz Latvije i Litve. Kod njih plaće također ovise o dužini staža ostvarenog u državnim, odnosno javnim službama. Nakon svega, postavlja se pitanje, kuda mi to idemo s ovakvim rješenjima kakva predlaže Vlada? U EU ili nekim svojim nesvrstanim putem?
Sindikatu su na njegovo pismeno traženje o platnim sustavima u državama članicama EU odgovorili i iz Latvije i Litve. Kod njih plaće također ovise o dužini staža ostvarenog u državnim, odnosno javnim službama. Nakon svega, postavlja se pitanje, kuda mi to idemo s ovakvim rješenjima kakva predlaže Vlada? U EU ili nekim svojim nesvrstanim putem?

minuli_litva

Nakon svega ovoga, Sindikatu jednostavno nije jasno tko si u Republici Hrvatskoj može prisvojiti pravo da hrvatski službenički platni sustav kroji po modelu koji ne samo da nigdje ne postoji u takvom obliku kakav se predlaže – da varijabilni dio plaće ovisi isključivo o ocjeni učinkovitosti rada službenika, nego u praksi još uvijek nije dokazan kao uspješan.
Jednaku neodgovornost Vlada pokazuje olakim odbacivanjem prijedloga Sindikata da se uvođenje sustava plaće po učinku obavi na način da varijabilni dio plaće odgovarajuće reflektira ne samo radni učinak, nego i vrijeme provedeno u službi.

Dio plaće u Španjolskoj je i suma koja se dobiva za svake tri godine staža u službi, ali naša Vlada predlaže "europski model" po kojem minuli rad više ne bi bio dio plaće
Dio plaće u Španjolskoj je i suma koja se dobiva za svake tri godine staža u službi, ali naša Vlada predlaže “europski model” po kojem minuli rad više ne bi bio dio plaće

Stoga Sindikat traži da se Povjerenstvo za izradu Zakona o plaćama državnih službenika u svom radu koristi recentna saznanja s područja reguliranja sustava plaća u EU, te da se prestane s praksom voluntarističkog i nekritičkog nametanja “originalnih” i za državnu upravu potencijalno opasnih i u praksi nepotvrđenih rješenja.

minuli_film2

minuli_zzine241008

Tako u EU, za razliku od prijedloga Ministarstva financija u Zakonu o plaćama državnih službenika, plaće službenika ne ovise isključivo o ocjeni učinkovitosti rada, već varijabilni dio plaće u pravilu ovisi o radnom učinku i vremenu provedenom u javnoj službi, s time da je radni staž varijabla koja ima svoju težinu neovisno o ocjeni učinkovitosti rada. Stoga se slobodno može reći da čisti ocjenski sustav ne samo da nije pravilo, nego ne postoji u javnim službama Europske unije. Također, trend uvođenja platnih sustava prema radnom učinku, kako navodi SIGMA u dokumentu s Konferencije o europskim platnim sustavima u Bukureštu iz travnja ove godine, dosad se u praksi nije potvrdio.

Na konferenciji je istaknuto kako je glavni argument u korist modela plaće po učinku (PRP – performace related pay, op.a.) je taj da on djeluje kako motivator, osiguravajući vanjsku nagradu u obliku plaće i unutarnju nagradu u obliku priznanja za napore i postignuća. PRP se također vidi kao pomoć zaposlenicima da se lakše identificiraju s ciljevima organizacije, vodi rastu produktivnosti, kvalitete, fleksibilnosti i timskog rada. Dodatno, PRP se vidi kao koristan instrument za novačenje i zadržavanje osoblja.

Međutim, u dokumentu se navodi i sljedeće: “Nije jasno je li sustav plaće po učinku uspješan tamo gdje je uveden i čini se, iz raspoložive literature, da postoje mnoge zamke u svezi s njegovom primjenom”, stoji u tom dokumentu.

“Gdje god je sustav plaće po učinku uveden, on se koristi kako bi poboljšao plaću onih službenika koje organizacija želi zadržati. Kako bilo, nije dokazano da je model plaće po učinku odlučan za motivaciju pojedinaca ukoliko se s njim ne postupa pažljivo.”, stoji u pregledu SIGME.

“Povratni odgovori identificiraju i druge probleme povezane s PRP-om, uključujući tendenciju ka kratkotrajnom fokusiranju na mjerljive rezultate i zanemarivanju dugoročnih pitanja i problema. Također su identificirane poteškoće u mjerenju, u smislu poteškoća povezanih s mjerenjem učinka javnih službenika i poteškoće u izbjegavanju subjektivnosti pri tome.,…, Kako bilo, nije jasno je li individualizacija plaća sukladna s konceptom timskog rada.”, neke su od opservacija u SIGMINOM pregledu.

Nakon svega ovoga, u sindikatu kažu da im jednostavno nije jasno tko si u Republici Hrvatskoj može prisvojiti pravo da hrvatski službenički platni sustav kroji po modelu koji ne samo da nigdje ne postoji u takvom obliku kakav se predlaže – da varijabilni dio plaće ovisi isključivo o ocjeni učinkovitosti rada službenika, nego u praksi još uvijek nije dokazan kao uspješan.

Jednaku neodgovornost, smatraju u sidnikatu, Vlada pokazuje olakim odbacivanjem prijedloga sindikata da se uvođenje sustava plaće po učinku obavi na način da varijabilni dio plaće odgovarajuće reflektira ne samo radni učinak, nego i vrijeme provedeno u službi.

Stoga sindikat traži da se Povjerenstvo za izradu Zakona o plaćama državnih službenika u svom radu koristi recentna saznanja s područja reguliranja sustava plaća u EU, te da se prestane s praksom voluntarističkog i nekritičkog nametanja “originalnih” i za državnu upravu potencijalno opasnih i u praksi nepotvrđenih rješenja, piše SDLSN.