EUROPSKI SUD PRESUDIO DA POSLODAVCI MOGU VIŠE PLAĆATI MUŠKARCE NEGO ŽENE

EUROPSKI SUD PRESUDIO DA POSLODAVCI MOGU VIŠE PLAĆATI MUŠKARCE NEGO ŽENE

hina_logo

ZAGREB, 4. listopada 2006. (Hina) –  Europski sud pravde presudio je da kompanije mogu isplaćivati veće plaće muškim radnicima na temelju duljine njihova radnog staža, iako je razlog koji mnogim ženama ograničava konkurenciju na tom području prirodna skrb za djecu.

Britanska zdravstvena inspektorica Bernadette Cadman pokrenula je pred sudom postupak protiv britanske Agencije za zdravlje i sigurnost nakon što je utvrdila da je godišnja plaća njezina tri kolege i do 13 tisuća eura viša od njezine iako su svi jednako rangirani.

Čeka li nas ovakva praksa na području rodne jednakosti kad jednom uđemo u EU?
Čeka li nas ovakva praksa na području rodne jednakosti kad jednom uđemo u EU?

Cadman je pritom ustvrdila da obiteljske obveze poput trudnoće i porodiljskog dopusta često diktiraju duljinu radnog staža kod žena, što pak rezultira njihovim nižim rangom u hijerarhijskoj strukturi na radnom mjestu.

Stoga je Cadman od poslodavaca zatražila da podastru posebna opravdanja za isplatu viših plaća muškarcima.

Britanska zdravstvena inspektorica dobila je spor pred britanskim sudom koji ga je potom ipak prebacio europskom sudu zbog dvojbi oko implikacija presude.

Najviši europski sud odbacio je njezinu tužbu, obrazlažući svoju odluku argumentom da više godina radnog staža omogućuje stjecanje većeg iskustva na radnom mjestu, što pak rezultira boljim postignućima.

Primjereno je pozvati se na kriterij duljine radnog staža kako bi se ostvario legitiman cilj nagrađivanja stečenog iskustva koje radniku omogućuje da bolje obavlja svoje radne zadaće“, stoji u presudi.

Tamo gdje se pri utvrđivanju plaće koristi sustav klasifikacije radnih mjesta, utemeljen na definiranim radnim zadaćama, nema potrebe dokazivati da je pojedini radnik stekao iskustvo u relevantnom periodu koji mu je omogućio da bolje ispunjava svoje radne obveze“, dodaje sud.