GENERAL LUCIĆ S PREDSTAVNICIMA SINDIKATA O ZBRINJAVANJU SLUŽBENIKA U OSRH

GENERAL LUCIĆ S PREDSTAVNICIMA SINDIKATA O ZBRINJAVANJU SLUŽBENIKA U OSRH

Joip_Lucic2

(SDLSN, 14. veljače) Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general zbora Josip Lucić sa suradnicima, održao je jučer sastanak s predstavnicima Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH.

Sindikalna strana upoznala je načelnika Lucića sa svojim viđenjem tijeka preustroja OSRH i izdvajanja državnih službenika i namještenika (DSiN) iz sustava obrane do postizanja omjera od 16.000 djelatnih vojnih osoba i 2.000 službenika i namještenika, koji je utvrđen Strategijskim pregledom obrane.

Sindikat smatra da se u provedbi smanjenja snaga nedovoljno koriste mogućnosti premještaja odnosno rasporeda na radna mjesta u okviru OSRH koja nisu popunjena, te da posebnu pozornost treba posvetiti vremenskoj usklađenosti otkaza državne službe s potrebom za novim zapošljavanjem u sustavu.

Pri tome je istaknuta analogija sa situacijom u MUP-u koji je odgovarajućom uredbom omogućio, kada to zahtijevaju potrebe službe, privremen raspored policijskih službenika na radno mjesto za koje je propisana za jedan stupanj viša stručna sprema od stručne spreme koju posjeduje.

Dio DSiN moguće je zbrinuti i popunjavanjem radnih mjesta zaposlenika koji se nalaze na dugotrajnim bolovanjima i u drugim državnim tijelima, zaključili su predstavnici Sindikata.

Tajnik SDSLN Siniša Kuhar ponovio je zahtjev Sindikata da se svim DSiN omogući odlazak iz sustava pod jednakim uvjetima, upozorivši kako MORH nije predvidio sredstva za uvećane otpremnine za ovu godinu.

Sindikalni povjerenik Vjekoslav Majnarić naglasio je tešku situaciju na području Istočne Slavonije na kojem 2. travnja 179 DSiN očekuje prestanak državne službe po isteku roka raspolaganja, te potrebu da se ovi zaposlenici zbrinu prekvalifikacijom ili dodatnim stručnim osposobljavanjem u okviru ustrojavanja vojnog poligona u Gašincima, Kindrovu i Gakovu.

U okviru Vojnog pligona Gašinci, Kindrovo i Gakovo uskoro se očekuje otvaranje stotinjak radnih mjesta na kojima se mogu zaposliti državni službenici i namještenci u OSRH na raspolaganju
U okviru Vojnog pligona Gašinci, Kindrovo i Gakovo uskoro se očekuje otvaranje stotinjak radnih mjesta na kojima se mogu zaposliti državni službenici i namještenci u OSRH na raspolaganju

Također, Majnarić smatra kako posebnu pozornost treba posvetiti zaštiti hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata kroz izmjene i dopune Zakona o službi u Oružanim snagama.

On je upozorio i na slučajeve nedovoljne informiranosti DSiN, ali i predstavnika sindikata na terenu, zbog kojih se zaposlenici dovode u situaciju da u kratkom roku donose važne životne odluke o premještaju, prihvaćanju uvećanih otpremnina ili stavljanju na raspolaganje.

Istaknuta su i pitanja donošenja pravila zaštite na radu u Oružanim snagama, situacija u Remontnom zavodu i neodgovarajući dodaci za posebne uvjete rada u sustavu obrane, koji iznose 4% i za 1%  su manji od najnižih dodataka na posebne uvjete rada administrativnom i pomoćno-tehničkom osoblju u sustavu zdravstva, premda se radi o osobama koje rukuju ubojnim sredstvima, prevoze opasne tvari ili rade na poslovima ekshumacije.

gsosrhNačelnik GS Josip Lucić upozorio je sindikalnu stranu kako Glavni stožer nije u poziciji poslodavca, te da se ova pitanja mogu rješavati samo na razini Ministarstva obrane.

Ipak, Lucić je rekao kako Glavni stožer prati reformske procese koji u jednakoj mjeri zahvaćaju i djelatne vojne osobe i DSiN.

Međutim, upozorio je kako je riječ o dugogodišnjem procesu prijelaza iz postojećeg stanja od oko 25.000 DVO i 4.000 DSiN do očekivanog brojnog stanja u 2010 godini.

Za to vrijeme moguće je, smatra Lucić, unutarnje ustrojstvo sustava obrane promijeniti na način koji neće biti traumatičan za DSiN, pri čemu postojeće ljudske resurse treba procijeniti s obzirom na spremnost za nastavak rada u sustavu, školsku spremu, zdravstveno stanje, stečena znanja i vještine, ocjenu rada i potrebe sustava obrane kao organizacije usklađene s potrebama obrane i raspoloživim kadrovima.

Fleksibilnost organizacije sustava obrane, smatra Lucić, očituje se u prilagođavanju radnih mjesta osoblju, ali i osoblja radnim mjestima.

Pri tome svatko ima dovoljno vremena, istaknuo je Lucić, sagledati sebe i svoje mjesto u sustavu i donijeti ocjenu usklađenu s realnim okolnostima i kadrovskim potrebama.

Osobno smatram“, rekao je Lucić, “da se ciljanim programima prekvalifikacije i stručnog osposobljavanja postojeći ljudi mogu u kraćem roku i uz manja ulaganja osposobiti za specifične zadaće u sustavu obrane” i dodao kako se, međutim, mora promijeniti i odgovornost prema poslu i suočiti s činjenicom odlaska na posao izvan mjesta prebivališta.

Lucić je rekao kako podržava sve koji žele ostati u sustavu, te da će učiniti sve kako bi se onima za koje ima mjesta i sposobni su i voljni udovoljiti potrebama OSRH pomoći da se kroz vlastiti razvoj prilagode novim standardima.

General Lucić je sindikalce informirao i o predstojećem ustrojavanju vojnog poligona u Istočnoj Slavoniji, kojim će se otvoriti više od 100 radnih mjesta za DSiN i na taj način također omogućiti njihovo zbrinjavanje unutar sustava.

Na kraju Lucić je predložio periodične radne sastanke s predstavnicima svih sindikata u OSRH na kojima bi se razmatrala ciljana problematika i kroz suradnju sa sindikatima pratio i usmjeravao preustroj uz puno uvažavanje potreba i mogućnosti DSiN, što je sindikalna strana prihvatila s odobravanjem.

GENERAL LUCIĆ SA SINDIKATOM O ZBRINJAVANJU VOJNIH SLUŽBENIKA

hina_logo

ZAGREB, 14. veljače 2006. (Hina) –  Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika priopćio je danas da su njegovi čelnici razgovarali s načelnikom Glavnog stožera Oružanih snaga generalom zbora Josipom Lucićem o zbrinjavanju viška službenika i namještenika u Hrvatskoj vojsci.
Josip_Lucic_160Strategijskim planom obrane utvrđeno je da bi u sustavu do 2010. trebalo ostati 16.000 djelatnih vojnih osoba i 2.000 službenika i namještenika, odnosno upola manje od sadašnjeg broja nevojnog osoblja.
Sindikat smatra da se u zbrinjavanju viška službenika i namještenika nedovoljno koriste mogućnosti premještaja na nepopunjena radna mjesta u okviru oružanih snaga te u drugim državnim tijelima.
Sindikalci traže da se prilikom odlaska iz službe svima omogući odlazak pod jednakim uvjetima.
Lucić je upozorio sindikalce da Glavni stožer nije poslodavac pa se ta pitanja mogu rješavati samo na razini Ministarstva obrane.
Riječ je o dugogodišnjem procesu prijelaza budući da u Oružanim snagama trenutno radi oko 25.000 djelatnih vojnih osoba i 4.000 državnih službenika i namještenika.
Do 2010. godine, kada se očekuje završetak preustroja, unutarnje ustrojstvo sustava obrane može se promijeniti načinom koji neće biti traumatičan za službenike i namještenike, smatra Lucić. Pritom je ciljanim programima prekvalifikacije i stručnog osposobljavanja moguće dio zaposlenih osposobiti za specifične zadaće u sustavu obrane, rekao je Lucić.
(Hina) pp/xmt ymd