Grad Osijek na sudu zastupaju njegovi službenici

VODE 322 SUDSKA POSTUPKA

Grad Osijek na sudu zastupaju njegovi službenici


Za odvjetnike je u 2012. isplaćeno 3,6 milijuna kuna, a lani nešto više od 765 tisuća kuna

 

(GLAS SLAVONIJE, 26. travnja 2019.) Grad Osijek u ovom se trenutku pojavljuje kao stranka u ukupno 322 predmeta koja se vode pred domaćim sudovima. Sudski se postupci u najvećem broju odnose na naplatu prihoda od prodaje gradskih stanova obročnom otplatom, iseljenja iz stanova koje koriste bespravni korisnici te iseljenja iz poslovnih prostora zbog neplaćanja zakupnine.

Tu su ošasna imovina i predmeti koji proizlaze iz te imovine, odnosno ostavine, koja je gotovo uvijek opterećena dugovanjima na način da vjerovnici ostavitelja pokreću ovršne postupke radi naplate svojih potraživanja, od Grada kao nasljednika (ali do visine naslijeđene imovine). Vode se i sporovi radi priznavanja prava vlasništva dosjelošću, građenjem, te naknade šteta zbog nezgoda na javnim površinama.

Zanimljivo je da poslove zastupanja Grada pred nadležnim sudovima i drugim javnopravnim tijelima od početka 2014. obavljaju zaposlenici s položenim pravosudnim ispitom. Iz nadležne službe Grada Osijeka podsjećaju kako za potrebe obavljanja ovih poslova nisu primani novi službenici, nego su na navedene poslove raspoređeni službenici gradske uprave s položenim pravosudnim ispitom i iskustvom u zastupanju.

Od ustroja Grada kao jedinice lokalne samouprave (1993. godine) ovo je bilo prvi put da se poslove zastupanja Grada u cijelosti povjeri zaposlenicima. Istodobno, ovo znači i uštedu za gradski proračun – ishodi su parnica koje vode zaposlenici jednaki kao i ishodi koje su vodili ili vode odvjetnici, ali su istodobno parnični troškovi znatno smanjeni.

“Grad pred sudom mogu zastupati zaposlenici, diplomirani pravnici i bez položenog pravosudnog ispita, ali samo ako je vrijednost predmeta spora manja od 50 tisuća kuna. U ostalim sporovima Grad mogu, uz odvjetnike, zastupati zaposlenici s položenim pravosudnim ispitom. Reviziju, osim odvjetnika, za Grad mogu podnijeti i zaposlenici ako imaju položen pravosudni ispit”, pojašnjavaju iz gradske uprave, uz dodatak kako se ovako angažirani zaposlenici Grada dodatno usavršavaju na seminarima, nabavom stručne literature, kao i proučavanjem sudskih i drugih odluka preko internetskih portala sa stručnom tematikom.

Ušteda za gradski proračun što se tiče pozicije “usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja” vidljiva je iz podatka da je za odvjetnike 2012. godine ukupno isplaćeno 3,6 milijuna kuna, zatim 2013. godine dva milijuna kuna, a 2014. isplaćeno je manje od milijuna kuna – 913 tisuća. “Očito je kako je postignuto znatno smanjenje troškova za usluge odvjetnika od 2014., kada su Grad počeli zastupati i njegovi zaposlenici”, kažu u gradskoj upravi. Dario Kuštro

 

ušteda

 

GRADSKI JE PRORAČUN MANJE OPTEREĆEN

ODVJETNICI U ŠEST DUGOTRAJNIH SPOROVA

 

Ipak, Grad Osijek u šest dugotrajnih sudskih sporova i dalje zastupaju odvjetnici.

Dugotrajne sudske postupke koji su i iznimno složeni te velikih vrijednosti predmeta spora nastavila su voditi dva odvjetnika, koja su ih vodila od početka. Ti su sudski postupci u završnoj fazi, odgovaraju u gradskoj upravi.

Među tim parnicama široj su javnosti najpoznatije ona kolokvijalno nazvana “Rupa” (priznavanje prava vlasništva nad nekretninom uz hotel Osijek) te zavrzlama oko ZOIS-a, odnosno nikad zaživjele tvrtke za zbrinjavanje komunalnog otpada. Za odvjetničke je usluge u prošlogodišnjem proračunu Grada Osijeka planirano milijun kuna, a potrošeno je nešto više od 765 tisuća kuna.