Grad Rijeka nova sindikalna podružnica

Rijeka, 8. studenoga 2023. – Radnici se sindikalno organiziraju radi zaštite i unapređenja svojih interesa i prava. Tako je i u Gradu Rijeka ovih dana osnovana nova sindikalna podružnica SDLSN RH. Na osnivačkoj skupštini za sindikalnog povjerenika izabran je Sanjin Fićor, a za njegovu zamjenicu Sanja Udović.