Grad Slavonski Brod nakon 11 otkaza zapošljava 10 djelatnika

RACIONALIZACIJA ILI ODSTREL
Grad Slavonski Brod nakon 11 otkaza zapošljava 10 djelatnika

Sindikat se pita nije li se rad gradske uprave mogao organizirati na način da se dio zaposlenika proglašenih viškom angažira na poslovima za koje se sada vrši novo zapošljavanje

(SDLSN, 11. svibnja 2015.) Nakon što je izmjenom Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 19. veljače 2015. godine 11 zaposlenika proglašeno viškom i “riješeno” Sporazumom o programu zbrinjavanja službenika i sdlsn_www220namještenika sa Sindikatom, kojim se Grad obvezao da u 2015. godini više neće smanjivati broj zaposlenih zbog poslovno uvjetovanih razloga, niti provoditi novo zapošljavanje izvan okvira utvrđenih Pravilnikom, dogodilo se naglo privremeno povećanje opsega poslova zbog kojeg je Grad na određeno vrijeme odlučio zaposliti čak 10 službenika.

Tako se oglasom od 9. travnja u Upravnom odjelu za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša na radnom mjestu samostalnog upravnog referenta za pravne poslove i duspara_lokalni_serif180poslove izdavanja dozvola i akata u provedbi dokumenta prostornog uređenja i gradnje namjerava zaposliti čak pet izvršitelja – pravnika na šest mjeseci, uz mogućnost produženja za još šest mjeseci zbog obavljanja privremenih poslova, iako je među 11 službenika proglašenih viškom bilo dvoje pravnika.
I za Odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo raspisana su četiri oglasa za višeg stručnog suradnika za pravne poslove pravne struke, komunalnog redara, višeg stručnog suradnika za tehničke poslove i višeg stručnog suradnika za komunalno prometno redarstvo, protupožarnu i civilnu zaštitu, također na “6 + 6” mjeseci zbog “privremenog povećanja opsega poslova”, iako je u dva slučaja riječ o sistematiziranim radnim mjestima, koja su upražnjena nakon što su prethodno zaposlene osobe sporazumno prešle u državnu službu.
Oglasom se traži i zamjena za pročelnika Upravnog odjela zbog privremene nesposobnosti za rad odsutnog službenika VSS pravne ili tehničke struke.
Dakle, iako je do otkaza 11 službenika došlo “zbog promijenjenih gospodarskih okolnosti i kontinuiranog umanjenja prihoda Grada Slavonskog Broda i time uvjetovane provedbe racionalizacije rada upravnih odjela”, Slavonski Brod novim “privremenim”  zapošljavanjem zapravo gotovo u cijelosti poništava ekonomske učinke ušteda ostvarenih smanjenjem broja stalo zaposlenih odnosno otvara prostor za dvojbe o tome jesu li motivi za proglašenje viškom 11 zaposlenih doista bili u svrhu racionalizacije poslovanja ili rješavanja nepoćudnih zaposlenika i otvaranja prostora za zapošljavanje novih. Prvo privremeno, a kad prođe 2015. i “embargo” na novo zapošljavanje možda i za stalno.
Građani Slavonskog Broda i njihovi politički predstavnici u gradskoj vlasti trebali bi se zapitati kakve kompetencije za vođenje grada imaju osobe koje u mjesec, dva otpuste 11 pa zaposle 10 službenika odnosno nije li se rad mogao organizirati na način da se dio zaposlenika proglašenih viškom angažira na poslovima za koje se sada vrši novo zapošljavanje. S. Kuhar