Gradonačelnici Grada Siska slađi nezakoniti sporazumi od kolektivnih ugovora

SOCIJALDEMOKRACIJA NA DJELU

Gradonačelnici Grada Siska miliji nezakoniti sporazumi od kolektivnih ugovora


(SDLSN, 21. svibnja 2018.) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske upozorio je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, saborski Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Gospodarsko-socijalno vijeće i Nezavisne hrvatske sindikate kako se u Gradu Sisku izigrava sustav kolektivnog pregovaranja, na način da gradonačelnica Kristina Ikić Baniček umjesto kolektivnim pregovorima pitanja koja se uređuju kolektivnim ugovorom regulira nezakonitim sporazumima s radničkim vijećima gradskih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu grada.

S ovim problemom susreću se i drugi sindikati koji djeluju na području Grada Siska i također ne uspijevaju u pokušaju sklapanja kolektivnih ugovora u Gradu.

Odredbom članka 160. Zakona o radu utvrđeno je da radničko vijeće može s poslodavcem sklopiti pisani sporazum koji može sadržavati pravna pravila kojima se uređuju pitanja iz radnog odnosa, ali se takvim sporazumom ne smiju urediti pitanja plaća, trajanje radnog vremena te druga pitanja koja se redovito uređuju kolektivnim ugovorom, osim ako stranke kolektivnog ugovora na to ovlaste stranke toga sporazuma.

Suprotno odredbi ZOR-a, Ikić Baniček potpisala je sporazume kojima se uređuje pitanje božićnica i uskrsnica te usklađivanje plaća za zaposlenike gradske uprave i gradskih ustanova te trgovačkih društava u vlasništvu grada, a da radnička vijeća odnosno sindikalni povjerenici u ulozi radničkih vijeća nisu imala ovlaštenje sindikata za potpisivanje takvih sporazuma, a tamo gdje sindikata nema nisu ga mogli ni dobiti.

Ovakvim postupanjem gradonačelnice Grada Siska izigrava se sustav kolektivnog pregovaranja uređen međunarodnim konvencijama, Ustavom i Zakonom o radu i u pitanje dovodi pravo na sindikalno organiziranje, a sindikati stavljaju u položaj u kojem njihove ovlasti preuzimaju radnička vijeća koja oni nisu ovlastili za zaključivanje sporazuma o pitanjima koja se redovito uređuju kolektivnim ugovorima.

Sindikat stoga traži da se ovakva nezakonita praksa preispita, kako u pogledu onemogućavanja kolektivnih pregovora kojih je strana Grad Sisak, tako i u pogledu zakonitosti zaključivanja sporazuma s radničkim vijećima na razini gradske uprave, ustanova i trgovačkih društava u Gradu Sisku, a o svemu je spreman upoznati i Međunarodnu organizaciju rada.

Ovo je od naročite važnosti jer sporazumi sadrže odredbu po kojoj je predviđena mogućnost njihova produljenja za daljnje dvije godine. S. Kuhar

 

Pročitajte još…