Gradonačelnik Vrgorca službenicima ipak nezakonito smanjio plaće

“Sposobna mladost, a ne podobni uhljebi!”
Gradonačelnik Vrgorca službenicima ipak nezakonito smanjio plaće

praniv_vrgorac

(SDLSN, 16. rujna 2016.) U žurbi da u djelo provede načelo “Sposobna mladost, a ne podobni uhljebi!” navedeno na svojoj facebook stranici, novopečeni je Vrgorački gradonačelnik Ante Pranić službenicima i namještenicima gradske uprave Grada Vrgorca smanjio bruto osnovicu za plaće s 4.597,96 na 3.120,00 kuna.

sdlsn_www220U medijima je ovu odluku opravdao teškim stanjem gradskih financija i istaknuo kako je smanjenje plaća provedeno u skladu sa zakonom.
Međutim, ispostavilo se kako “sposobna mladost” ipak nije dovoljno upoznata sa zakonima pa tako “Odluka o utvrđivanju osnovice za izračun plaće službenika i namještenika gradske uprave Grada Vrgorca” koju je gradonačelnik Pranić donio 27. lipnja i primjenjuje se od 1. srpnja 2016. godine, još uvijek nije objavljena u “Vjesniku” – službenom glasilu Grada Vrgorca.
Sagledavajući ovu okolnost (neobjavljivanje odluke o osnovici u “Vjesniku”) u kontekstu odredbe članka 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kojim je utvrđeno kako “prije nego što stupi na snagu opći akt obavezno se objavljuje u službenom glasilu jedinice”, jasno je kako odluka o osnovici, kao opći akt, nije mogla stupiti na snagu prije nego što je objavljena u službenom glasilu Grada Vrgorca, posebice ako se to još uvijek nije dogodilo.
Citirana odredba Zakona još navodi kako “opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave” te kako takav akt ne može imati povratno djelovanje.

Iako se zakonska odredba odnosi na opće akte koje donosi predstavničko tijelo, Grad Vrgorac je svojim Statutom obvezu objave općih akata prije nego što stupe na snagu u službenom glasilu Grada, propisao i za opće akte koje donosi gradonačelnik.

vrgorac_statut

Odluka o osnovici za izračun plaće, koja je po svojoj naravi opći akt jer se primjenjuje na sve sadašnje i buduće zaposlenike (službenike i namještenike i građane koji to mogu postati), sukladno Statutu Grada Vrgorca nije smjela stupiti na snagu prije objave u “Vjesniku” Grada Vrgorca

Iz navedenog je razvidno kako Pranićeva odluka o osnovici ne samo da nije mogla stupiti na snagu prije nego što je objavljena u službenom glasilu, već i da će, kad jednom bude objavljena, proizvesti Ustavom i Zakonom zabranjeno povratno djelovanje, budući da u njoj stoji kako se primjenjuje od 1. srpnja ove godine.

Ovu nezakonitost platit će građani Grada Vrgorca, ali i sami zaposlenici gradske uprave, odnosno svi oni koji jesu i nisu na izborima za gradonačelnika izabrali “sposobnu mladost”, a samog gradonačelnika očekuje još i prekršajna prijava Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH jer se pri donošenju odluke o osnovici i koeficijentima nije savjetovao sa sindikatom, što je također jedan od preduvjeta koji treba zadovoljiti kako bi se ove odluke mogle smatrati zakonitima. S. Kuhar