Gradonačelniku Slavonskog Broda isplaćena razlika materijalnih prava na koja nema pravo

duspara_tportal241115

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske ustvrdio je utorak da je gradonačelniku Slavonskog Broda Mirku Duspari isplaćeno 3.510 kuna razlike materijalnih prava na koje nema pravo s obzirom da je Gradsko vijeće donijelo odluku da se prava lokalnih dužnosnika ne mogu poistovjetiti s pravima državnih službenika.

(tportal.hr, 24. studenoga 2015.) Iz sindikata su priopćili da je Ministarstvo uprave 10. lipnja županijama, gradovima i općinama putem ureda državne uprave proslijedilo uputu za postupanje glede prava lokalnih dužnosnika, kojom se ukazuje da lokalni dužnosnici tportal_logo170415nemaju pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor, plaćeni i neplaćeni dopust, regres, jubilarnu nagradu i otpremninu, jer se prava iz rada općinskog načelnika, gradonačelnika i župana ne mogu poistovjetiti s pravima službenika niti s pravima radnika iz radnog odnosa.

Tome je prethodio dopis Ministarstva uprave od 20. ožujka u kojem se navodi da “što se tiče drugih prava iz rada osoba koje profesionalno obavljaju dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njegovog zamjenika (lokalnih dužnosnika), ta prava posebnim zakonima nisu propisana, a naročito je važno naglasiti da se ona ne mogu poistovjetiti s pravima službenika, a ni s pravima iz radnog odnosa”.

Sindikat podsjeća da je temeljem te upute Duspara 8. srpnja donio zaključak o utvrđivanju prijedloga izmjene Odluke o određivanju plaće i naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, obrazlažući to potrebom usklađenja s mišljenjem Ministarstva uprave, te se pozivajući na to da je dosad profesionalno obavljanje dužnosti lokalnih dužnosnika promatrano kao rad na određeno vrijeme, pa su stoga dužnosnici ostvarili sva prava i obveze iz radnog odnosa.

Temeljem tog zaključka Gradsko vijeće Slavonskog Broda donijelo je izmjenu Odluke o određivanju plaće i naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, kojom su brisane riječi “te druga prava iz radnog odnosa”, odnosno “te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa”.

“No, između zaključka gradonačelnika od 8. srpnja, u kojem se utvrđuje odluka o plaći po kojoj gradonačelnik nema pravo na druga prava iz radnog odnosa i odluke Gradskog vijeća od 16. srpnja kojom su iz odluke o plaći brisana druga prava iz radnog odnosa, gradonačelniku Duspari je 15. srpnja isplaćeno 3.510,36 kuna na ime isplate razlike prava po kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike za 2011. i 2012.”. navodi sindikat.

Time je, ističe sindikat, Duspara obeštećen za iznos razlike prava iz rada i po osnovi rada na koja nema pravo, što je i sam utvrdio u zaključku koji je donio 8. srpnja.

Sindikat podjeća da je na praksu dvostrukih standarda lokalnih dužnosnika, kada su u pitanju njihova dužnosnička i “službenička” prava, ukazao još 2011., kada si je gradonačelnik Umaga Vili Bassanese isplatio 57 prekovremenih sati rada.

duspara_direktnohr241115

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske u priopćenju ukazuje na nepravilnosti glede prava lokalnih dužnosnika.

(Direktno.hr, 24. studenoga 2015.) Ministarstvo uprave je 10. lipnja ove godine županijama, gradovima i općinama putem ureda državne uprave u županijama proslijedilo uputu za postupanje glede prava lokalnih dužnosnika, kojom se ukazuje na to kako lokalni dužnosnici nemaju pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor, plaćeni i neplaćeni dopust, regres, jubilarnu nagradu, otpremninu te da se prava iz rada općinskog načelnika, gradonačelnika i župana ne mogu poistovjetiti s pravima službenika, a ni s pravima radnika iz radnog odnosa.

direktnohr_logo2015Ovom mišljenju prethodio je dopis Ministarstva uprave upućen 20. ožujka 2015. godine u kojem se navodi sljedeće:

“Što se tiče drugih prava iz rada osoba koje profesionalno obavljaju dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njegovog zamjenika (lokalnih dužnosnika), ta prava posebnim zakonima nisu propisana, a naročito je važno naglasiti da se ona ne mogu poistovjetiti s pravima službenika, a ni s pravima iz radnog odnosa”.

U Gradu Slavonskom Brodu je, temeljem ove upute, gradonačelnik Mirko Duspara 8. srpnja donio zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju plaće i naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, obrazlažući to potrebom usklađenja s mišljenjem Ministarstva uprave, ali i pozivajući se na to da je dosad profesionalno obavljanje dužnosti lokalnih dužnosnika promatrano kao rad na određeno vrijeme te su stoga dužnosnici ostvarili sva prava iz radnog odnosa (godišnji odmori, dopusti, regresi, jubilarne nagrade i sl.), a tako i obveze (dužnost prisutnosti na radnom mjestu u uredovno vrijeme i sl.).

Međutim, suprotno ovome, Sindikat posjeduje mišljenje Ministarstva uprave iz 2011. godine u kojem se izrijekom navodi kako “s obzirom da ržavni i lokalni dužnosnici ne zasnivaju radni odnos u smislu odredbi Zakona o radu i svoju dužnost ne obavljaju u propisanom ili ugovorenom radnom vremenu, mišljenja smo da ne mogu ostvarivati pravo na povećanu plaću za prekovremeni rad”, koje ne potvrđuje dosadašnju praksu ostvarivanja prava iz radnog odnosa na koju se poziva gradonačelnik Duspara.

duspara_razlika

Temeljem ovog zaključka gradonačelnika Duspare, Gradsko vijeće Slavonskog Broda donijelo je na sjednici, održanoj 16. srpnja 2015. godine, Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju plaće i naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, kojom su iz nje brisane riječi “te druga prava iz radnog odnosa” odnosno “drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa”.

No, između zaključka gradonačelnika od 8. srpnja, u kojem se utvrđuje odluka o plaći po kojoj gradonačelnik nema pravo na “druga rava iz radnog odnosa” i odluke Gradskog vijeća od 16. srpnja kojom su iz odluke o plaći brisana “druga prava iz radnog odnosa”, gradonačelniku Duspari 15. je srpnja isplaćeno 3.510,36 kuna na ime isplate razlike prava po kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike za 2011. i 2012. godinu.

Ovime je gradonačelnik Duspara obeštećen za iznos razlike prava iz rada i po osnovi rada na koja nema pravo, a što je i sam utvrdio u zaključku koji je donio 8. srpnja.

Sindikat je na ovakvu praksu dvostrukih standarda lokalnih dužnosnika kada su u pitanju njihova dužnosnička i “službenička” prava ukazao oš 2011. godine, kada si je gradonačelnik Umaga Vili Bassanese isplatio 57 prekovremenih sati rada, no očito je da su se dužnosnici, uz njihovu nemalu plaću, sladili i isplatom službeničkih prava.

MATERIJALNA PRAVA
Gradonačelniku Slavonskog Broda isplaćena razlika materijalnih prava na koja nema pravo

pekmez_ilustracija

Sindikat je na praksu dvostrukih standarda lokalnih dužnosnika kada su u pitanju njihova dužnosnička i “službenička” prava ukazao još 2011. godine, kada si je gradonačelnik Umaga Vili Bassanese isplatio 57 prekovremenih sati rada, no očito je da su se dužnosnici uz njihovu nemalu plaću sladili i isplatom službeničkih prava

(SDLSN, 24. studenoga 2015.) Ministarstvo uprave je 10. lipnja ove godine županijama, gradovima i općinama putem ureda državne uprave u županijama proslijedilo uputu za postupanje glede prava lokalnih dužnosnika, kojom se ukazuje na to kako lokalni dužnosnici nemaju pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor, plaćeni i neplaćeni sdlsn_www220dopust, regres, jubilarnu nagradu, otpremninu te da se prava iz rada općinskog načelnika, gradonačelnika i župana ne mogu poistovjetiti s pravima službenika, a ni s pravima radnika iz radnog odnosa.
Ovom mišljenju prethodio je dopis Ministarstva uprave upućen 20. ožujka 2015. godine u kojem se navodi sljedeće:
Što se tiče drugih prava iz rada osoba koje profesionalno obavljaju dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njegovog zamjenika (lokalnih dužnosnika), ta prava posebnim zakonima nisu propisana, a naročito je važno naglasiti da se ona ne mogu poistovjetiti s pravima službenika, a ni s pravima iz radnog odnosa“.
U Gradu Slavonskom Brodu je temeljem ove upute gradonačelnik Mirko Duspara 8. srpnja donio zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju plaće i naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, obrazlažući to potrebom usklađenja s mišljenjem Ministarstva uprave, ali i pozivajući se na to da je dosad profesionalno obavljanje dužnosti lokalnih dužnosnika promatrano kao rad na određeno vrijeme te su stoga dužnosnici  ostvarili sva prava iz radnog odnosa (godišnji odmori, dopusti, regresi, jubilarne nagrade i sl.), a tako i obveze (dužnost prisutnosti na radnom mjestu u uredovno vrijeme i sl.).
Međutim, suprotno ovome, Sindikat posjeduje mišljenje Ministarstva uprave iz 2011. godine u kojem se izrijekom navodi kako “s obzirom da državni i lokalni dužnosnici ne zasnivaju radni odnos u smislu odredbi Zakona o radu i svoju dužnost ne obavljaju u propisanom ili ugovorenom radnom vremenu, mišljenja smo da ne mogu ostvarivati pravo na povećanu plaću za prekovremeni rad“, koje ne potvrđuje dosadašnju praksu ostvarivanja prava iz radnog odnosa na koju se poziva gradonačelnik Duspara.
Temeljem ovog zaključka gradonačelnika Duspare Gradsko vijeće Slavonskog Broda donijelo je na sjenici održanoj 16. srpnja 2015. godine Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju plaće i naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, kojom su iz nje brisane riječi “te druga prava iz radnog odnosa” odnosno “te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa”.

duspara_razlika

… za uvećanje klikni na sliku

No, između zaključka gradonačelnika od 8. srpnja, u kojem se utvrđuje odluka o plaći po kojoj gradonačelnik nema pravo na “druga prava iz radnog odnosa” i odluke Gradskog vijeća od 16. srpnja kojom su iz odluke o plaći brisana “druga prava iz radnog odnosa”, gradonačelniku Duspari 15. je srpnja isplaćeno 3.510,36 kuna na ime isplate razlike prava po kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike za 2011. i 2012. godinu.
Ovime je gradonačelnik Duspara obeštećen za iznos razlike prava iz rada i po osnovi rada na koja nema pravo, a što je i sam utvrdio u zaključku koji je donio 8. srpnja.

bassanese_gi150911

Sindikat je na ovakvu praksu dvostrukih standarda lokalnih dužnosnika kada su u pitanju njihova dužnosnička i “službenička” prava ukazao još 2011. godine, kada si je gradonačelnik Umaga Vili Bassanese isplatio 57 prekovremenih sati rada, no očito je da su se dužnosnici uz njihovu nemalu plaću sladili i isplatom službeničkih prava. S. Kuhar