GZAOP: Preustroj uz sudjelovanje Sindikata

GZAOP: Preustroj uz sudjelovanje Sindikata

(SDLSN, 5. siječnja) U Gradskom zavodu za automatsku obradu podataka, na inicijativu sindikalnog predstavnika Podružnice sindikata gradske uprave Grada Zagreba Marka Ivette i pročelnika GZAOP-a Mladena Mustača održan je jučer sastanak predstavnika Sindikata i poslodavaca, na kojem su razmatrane predstojeće aktivnosti vezane uz preustroj Zavoda u Agenciju za podršku informacijskim sustavima.

gzaop

Naime, Vlada RH je na svojoj 57. sjednici u prosincu 2004. godine razmatrala prijedlog ugovora o osnivanju Agencije za podršku informacijskim sustavima temeljem kojeg bi GZAOP kao ustanova od posebnog društvenog interesa prerastao u Agenciju u obliku trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću, pri čemu bi Republika Hrvatska preuzela 51%, a Grad Zagreb 49% osnivačkog udjela društva.

Prema ugovoru agencija bi trebala preuzeti sve djelatnike GZAOP-a i “zasnovati s njima radni odnos na istim radnim mjestima i uz približno iste ostale bitne uvjete radnog odnosa koje su imali do sada“. Na pravni položaj radnika zaposlenih u Agenciji primjenjivali bi se opći propisi o radu i kolektivni ugovor.

Kako je upravo Kolektivnim ugovorom za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Zagreba, koje je GZAOP dio, propisano da se prije donošenja odluka važnih za položaj zaposlenika čelnik upravnog tijela mora savjetovati sa sindikalnim povjerenikom ili drugim ovlaštenim predstavnikom Sindikata o namjeravanoj odluci i mora mu, pravodobno, dostaviti sve odgovarajuće podatke važne za donošenje takve odluke i razmatranje njezina utjecaja na položaj zaposlenika, ovaj je sastanak predstavljao ispunjenje obveze poslodavca i početak suradnje socijalnih partnera.

Sastanku su nazočili pročelnik Mladen Mustač, pomoćnik pročelnika Zdravko Dragičević i direktorica sektora za pravne, tehničke i opće poslove GZAOP-a Mirna Nemet, tajnik Sindikata Siniša Kuhar, pravnica u središnjici Sindikata Josipa Jambrešić-Mattel, sindikalni predstavnik u GZAOP Marko Ivetta i nekolicina članova Sindikata.

gzaop_mmustacOtvarajući sastanak pročelnik Mladen Mustač je naglasio kako suradnja sa Sindikatom predstavlja zakonsku obvezu, te da je namjera poslodavca da se Sindikat nakon ovog uvodnog sastanka očituje na prijedlog ugovora o osnivanju Agencije. Naglasio je kako prema ugovoru ne bi trebalo biti viška zaposlenih, osim u slučaju da netko od zaposlenika ne želi prijeći u Agenciju. Zajednički cilj GZAOP-a i Sindikata trebao bi biti da se prava zaposlenika u najmanju ruku zadrže na postojećoj razini, a nakon preustroja otvara se prostor za kolektivne pregovore za kolektivni ugovor na razini Agencije.

Mustač je rekako kako je namjera Vlade i GZAOP-a da ova ustanova dobije poziciju na tržištu pružanja informacijskih usluga koju zaslužuje. Naime, kapaciteti Zavoda višestruko su nadrasli potrebe Grada Zagreba, tako da Zavod pruža usluge razvoja informacijskog sustava za Carinsku upravu i Poreznu upravu Ministarstva financija u što je uključeno 100 od 250 zaposlenika. Kako Grad Zagreb podmiruje samo 40% potrebnog iznosa za plaće zaposlenika Zavod je već danas okrenut tržištu i pored Ministarstva financija servisira čitav niz poslovnih subjekata. Zbog činjenice da je GZAOP dio lokalne uprave, kazao je Mustač, ne mogu preuzimati poslove vezane uz prilagođavanje informatičkih standarda s onima EU u projektima prilagođavanja koje finacira Svjetska banka, a i cijena njihovih usluga skuplja je jer nisu u sustavu PDV-a.

Zbog svega ovoga GZAOP ili buduća Agencija zainteresiran je da se i kroz eventualni budući kolektivni ugovor rješava problem zadržavanja kvalitetnih kadrova u koje se mnogo ulaže i koji na tržištu postižu višu cijenu od one koju Zavod sada može platiti. Kako Zavod kao sustav može funkcionirati samo ako raspolaže odgovarajućim ljudskim resursima, otud i njegova inicijativa da se suradnja sa sindikatom intenzivira.

Mustač je kao važnu činjenicu istaknuo da zgrada GZAOP-a, kao namjenski projektirana i građena za potrebe Zavoda, nije u ugovoru navedena kao osnivački ulog, što je novina u odnosu na ranije inačice ugovor.

Tajnik Sindikata Siniša Kuhar zahvalio se Mustaču na inicijativi za održavanjem sastanka i dodao kako je uloga Sindikata da i u procesima preustroja, temeljem zakonskih i ovlasti iz kolektivnog ugovora, štiti i promiče interese zaposlenika, te da se u tom smislu očekuje puna i formalna suradnja s čelništvom Zavoda u vidu dostave postojećih unutarnjih akata, kao i prijedloga ugovora te buduće sistematizacije radnih mjesta u Agenciji. S obzirom da ovaj sastanak plod inicijative poslodavca koji je svjestan svojih odgovornosti u postupku donošenja odluka važnih za gospodarski i socijalni položaj zaposlenika ne sumnjamo da će se suradnja odvijati na obostrano zadovoljstvo, zaključio je Kuhar.

Sindikat će sa svoje strane razmotriti potrebu osnivanja posebne sindikalne podružnice u okviru GZAOP-a, s obzirom na status buduće Agencije kao posebne pravne osobe.

Pročitajte još:

Dnevni red 57. sjednice Vlade
Ugovor o osnivanju Agencije za podršku informacijskim sustavima u PDF formatu