HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA: Akcija darivanja krvi u organizaciji Sindikata

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA: Akcija darivanja krvi u organizaciji Sindikata

Akcija darivanja krvi u organizaciji Sindikata uživa punu potporu HGK
Akcija darivanja krvi u organizaciji Sindikata uživa punu potporu HGK

(SDLSN, 11. veljače) ZAGREB – Danas je u Hrvatskoj gospodarskoj komori održana akcija darivanja krvi u organizaciji Sindikalne podružnice HGK Sindikata državnih i lokalnih

Sindikalni povjerenik u HGK Ivan Malogorski
Sindikalni povjerenik u HGK Ivan Malogorski

službenika i namještenika RH. Sindikalni povjerenik Ivan Malogorski informirao nas je da je riječ o već tradicionalnoj akciji koja se organizira dva do tri puta godišnje. “Od višestrukih darivatelja krvi ističem Vladimira Milkovića i Josipu Samardžiju sa preko dvadeset davanja” naglasio je Malogorski. Dodao je kako Sindikalna podružnica uskoro namjerava  osnovati klub darivatelja krvi u okviru sindikalne podružnice, kako bi i na taj način popularizirali darivanje krvi i došli do novih dobrovoljnih davatelja. “Posebno ističem da ovu općekorisnu aktivnost Sindikata u potpunosti podupire HGK kao poslodavac, snoseći sve logističke troškove i osiguranjem besplatnih obroka za dobrovoljne davatelje krvi, što ukazuje na socijalnu odgovornost i partnerstvo Sindikata i poslodavca unutar HGK“, rekao je Malogorski.

"PIK - JOJ!", za dobrovoljne davatelje krvi najneugodniji trenutak
“PIK – JOJ!”, za dobrovoljne davatelje krvi najneugodniji trenutak