Hrvatska u izvješću MOR-a o primjeni konvencija i preporuka

Hrvatska u izvješću MOR-a o primjeni konvencija i preporuka

ilo_390

(SDLSN, 30. ožujka 2011.) Međunarodna organizacija rada objavila je godišnje izvješće stručnjaka o primjeni konvencija i preporuka koje se odnose na slobodu udruživanja, kolektivno pregovaranje i industrijske odnose, u kojem se iznose i napomene o određenim zemljama, među kojima se našla i Hrvatska.

sdlsn_www220U dijelu Izvješća u kojem se govori o stanju u Hrvatskoj stručnjaci MOR-a bavili su se pitanjem uloge Vlade Republike Hrvatske u raspodjeli sindikalne imovine, Zakonom o osnovici plaće u javnim službama iz 2009. godine, kao i upozorenjem Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH (SDLSN) na ograničenje prava na sindikalno organiziranje i kolektivno pregovaranje prouzročenog Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a posebice prava na kolektivno pregovaranje o osnovici za obračun plaće.
Odbor stručnjaka MOR-a od Vlade Republike Hrvatske zahtijeva dostavu informacija o tome u svom sljedećem izvješću.
Pri tome je interesantno da je Odbor od Vlade RH tražio komentar činjenice da Zakon o plaćama u javnim službama ograničava pravo na kolektivno pregovaranje u javnome sektoru određivanjem koeficijenata za radno mjesto, uslijed čega zaposleni u javnom sektoru mogu pregovarati samo o osnovici za plaće.
Naime, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ovdje je otišao i korak dalje te financijski slabijim jedinicama lokalne samouprave pa tako i zaposlenima u upravnim tijelima ovih jedinica onemogućio čak i pregovore o osnovici za plaće.
Izvadak iz Izvješća o Hrvatskoj možete pročitati u izvorniku i prijevodu pod “Pročitajte još…” (vidi dolje).

Pročitajte još…