Hrvatska vatrogasna zajednica postaje središnje tijelo državne uprave

Hrvatska vatrogasna zajednica postaje središnje tijelo državne uprave


Vlada zakonom koji regulira ustrojstvo i djelokrug rada središnjih tijela državne uprave u razdoblju od 1. siječnja 2019. godine do 1. siječnja 2020. godine poslove državne uprave iz nadležnosti jednog državnog tijela koji se odnose na vatrogastvo povjerava ne državnom tijelu – udruzi

 

(DALMACIJA NEWS, 6. prosinca 2018.) Na danas održanoj sjednici Vlade Republike Hrvatske u Karlovcu Vlada je usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, s konačnim prijedlogom zakona, temeljem kojeg Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) 1. siječnja 2020. godine postaje središnji državni ured koji obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na vatrogastvo.

HVZ je, inače, stručna, humanitarna i nestranačka udruga vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba, koje predstavljaju interese u njima udruženih vatrogasnih zajednica općine ili grada, odnosno područnih vatrogasnih zajednica u Republici Hrvatskoj, osnovana Zakonom o vatrogastvu.

Međutim, i prije nego postane središnji državni ured 2020. godine HVZ će preuzeti poslove vatrogastva i državne službenike Državne uprave za zaštitu i spašavanje, koja Zakonom prestaje postojati kao državno tijelo.

To znači da će Vlada zakonom koji regulira ustrojstvo i djelokrug rada središnjih tijela državne uprave u razdoblju od 1. siječnja 2019. godine poslove državne uprave iz nadležnosti jednog državnog tijela koji se odnose na vatrogastvo povjeriti ne državnom tijelu – udruzi.

Jednako tako, HVZ bi, dok je još u statusu udruge trebala preuzeti državne službenike i u prijelaznom periodu, dok ne postane državno tijelo, ponuditi im ugovore o radu.

Državni službenici na poslovima vatrogastva iz sadašnje Državne uprave za zaštitu i spašavanje tako će se naći u situaciji da na godinu dana ili kraće razdoblje izgube status državnih službenika, a time i kontinuitet državne službe, pa tako i različita materijalna prava i otpremninu u slučaju poslovno uvjetovanog otkaza, propisanu važećim kolektivnim ugovorom za državne službenike.

Zbog svega ovoga Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH traži da se ova problematična zakonska rješenja dodatno preispitaju i pronađe rješenje kojim državni službenici na poslovima vatrogastva ne bi u idućoj godini mijenjali „agregatno stanje“ i zaposlenički status iz službenika u radnike i obratno nakon 1. siječnja 2020. godine. D.N.

 

SJEDNICA VLADE

Hrvatska vatrogasna zajednica postaje središnje tijelo državne uprave

Vlada zakonom koji regulira ustrojstvo i djelokrug rada središnjih tijela državne uprave u razdoblju od 1. siječnja 2019. godine do 1. siječnja 2020. godine poslove državne uprave iz nadležnosti jednog državnog tijela koji se odnose na vatrogastvo povjerava ne državnom tijelu – udruzi

 

(SDLSN, 6. prosinca 2018.) Na danas održanoj sjednici Vlade Republike Hrvatske u Karlovcu Vlada je usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, s konačnim prijedlogom zakona, temeljem kojeg Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) 1. siječnja 2020. godine postaje središnji državni ured koji obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na vatrogastvo.

HVZ je, inače, stručna, humanitarna i nestranačka udruga vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba, koje predstavljaju interese u njima udruženih vatrogasnih zajednica općine ili grada, odnosno područnih vatrogasnih zajednica u Republici Hrvatskoj, osnovana Zakonom o vatrogastvu.

Međutim, i prije nego postane središnji državni ured 2020. godine HVZ će preuzeti poslove vatrogastva i državne službenike Državne uprave za zaštitu i spašavanje, koja Zakonom prestaje postojati kao državno tijelo.

To znači da će Vlada zakonom koji regulira ustrojstvo i djelokrug rada središnjih tijela državne uprave u razdoblju od 1. siječnja 2019. godine poslove državne uprave iz nadležnosti jednog državnog tijela koji se odnose na vatrogastvo povjeriti ne državnom tijelu – udruzi.

Jednako tako, HVZ bi, dok je još u statusu udruge trebala preuzeti državne službenike i u prijelaznom periodu, dok ne postane državno tijelo, ponuditi im ugovore o radu.

Državni službenici na poslovima vatrogastva iz sadašnje Državne uprave za zaštitu i spašavanje tako će se naći u situaciji da na godinu dana ili kraće razdoblje izgube status državnih službenika, a time i kontinuitet državne službe, pa tako i različita materijalna prava i otpremninu u slučaju poslovno uvjetovanog otkaza, propisanu važećim kolektivnim ugovorom za državne službenike.

Zbog svega ovoga Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH traži da se ova problematična zakonska rješenja dodatno preispitaju i pronađe rješenje kojim državni službenici na poslovima vatrogastva ne bi u idućoj godini mijenjali „agregatno stanje“ i zaposlenički status iz službenika u radnike i obratno nakon 1. siječnja 2020. godine. S. Kuhar

 

Pročitajte još…