HRVATSKI SABOR Odbor za lokalnu i područnu samoupravu podržao amandaman SDLSN na Konačni prijedlog Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi

HRVATSKI SABOR Odbor za lokalnu i područnu samoupravu podržao amandaman SDLSN na Konačni prijedlog Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi

sabor_odbori

(SDLSN, 5. veljače 2010.) Saborski odbor za lokalnu i područnu (regionalnu ) samoupravu na sjednci održanoj 3. Veljače razmatrao je Konačni prijedlog Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

sdlsn_www220Pored članova Odbora na sjednici su nazočili i predstavnici udruga jedinica lokalne i područne samouprave te Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, kojima je tom prigodom omogućeno i dodatno obrazložiti ranije dostavljena pisana očitovanja i prijedloge amandmana na Zakon.
Tom prigodom glavni tajnik SDLSN Siniša Kuhar rekao je kako Sindikat ocjenjuje zabrinjavajućim činjenicu da je Vlada odustala od načela usvojenog zaključkom GSV-a 30. lipnja 2008. godine da se plaće u javnoj upravi ujednače kroz višegodišnji proces harmonizacije plaća u lokalnoj i područnoj samoupravi, državnim i javnim službama diferenciranim rastom plaća zaposlenih, na način da to ne dovede do smanjenja plaća biti jednome službeniku.

Umjesto toga, Vlada se u obrazloženju Zakona poziva na Sporazum između Vlade i sindikata javnih službi iz svibnja 2009. godine, kojim je dogovoreno, a sada se i provodi, “donošenje zakona kojim će se uskladiti plaće u JLPS s plaćama u državnoj i javnim službama“.

kuhar240Ovaj sporazum zaključile su dvije strane od kojih jedna – sindikati javnih službi, nema legitimitet pregovaranja i ugovaranja plaća u lokalnoj i područnoj samoupravi, naglasio je Kuhar.
Istovremeno, Vlada i SDLSN zaključili su 7. listopada 2009. godine Sporazum o socijalnom partnerstvu u reformi državne uprave kojim se Vlada obvezala predstavnika Sindikata uključiti u radne grupe za pripremu zakonskih prijedloga kojima se reguliraju status i plaće službenika i namještenika u državnoj te lokalnoj i područnoj samoupravi.

Ovaj sporazum Vlada nije ispoštovala, a predstavniku Sindikata tek je omogućeno davanje primjedbi “pet do dvanaest”, zajedno s predstavnicima jedinica lokalne i područne samouprave (JLPS). Stoga se postavlja i pitanje selektivnog poštivanja sporazuma koje Vlada potpisuje.
Međutim, iako se u obrazloženju poziva na sporazum sa sindikatima javnih službi i ujednačavanje plaća u JLPS s plaćama u državnim i javnim službama, Zakonom se plaće u JLPS usklađuju isključivo s plaćama državnih službenika i namještenika, njihovim vezanjem za osnovicu i koeficijenete državnih službenika.
Stoga se postavlja pitanje gdje je nestalo proklamirano usklađivanje plaća s plaćama zaposlenih u javnim službama? U prosincu prošle godine donijet je Pravilnik o radu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kojim se, kao i u drugim agencijama plaće uređuju kudikamo povoljnije od plaća državnih, javnih i lokalnih službenika s visokim koeficijentima i dodacima do čak 40% mjesečno na uspješnost u radu.

mrsic_zvonimir

Predsjednik Odbora Zvonimir Mršić

Međutim i u javnim službama koje nisu agencije plaće su veće nego u državnim službama. U zdravstvu u startu za 5%, a u socijalnoj skrbi za 10% koliko iznose dodaci na posebne uvjete rada koji obuhvaćaju sve zaposlene, dok su u kulturi granskim KU čak povećani i koeficijenti za 10%.
O kakvom se onda ujednačavanju plaća govori kad se plaće velikog dijela JLPS udređuju na razini ispod plaća u javnim službama i agencijama, zapitao se Kuhar.
Od konkretnih primjedbi Sindikat upozorava da se Zakonom ne uspostavlja jedinstveni sustav plaća u LPS, već dva sustava, jedan u kojem će jedinice same u dogovoru sa sindikatima uređivati svoje plaće i drugi, u kojem će se na plaće primjenjivati osnovica i koeficijenati za državne službenike i namještenike.

Također, Zakon ograničenjem mase za plaće na 20% prihoda poslovanja JLPS stvara preduvjete za otkaze u oko 30% JLPS koje troše više za plaće, a da Vladu kao predlagatelja uopće ne zanima što će biti s onima koji će zbog toga ostati bez posla.
Što se pak tiče JLPS koje će potpasti pod udar članka 16. Zakona, tj. neće moći imati osnovicu za plaće i koeficijente veće od onih za državne službenike, budući da primaju potpore iz državnog proračuna, Sindikat predlaže amandman kojim bi se mogućnost utjecaja na visinu osnovice uskladila s visinom vlastitog doprinosa JLPS u masi za plaće, zaključio je Kuhar.
Nakon rasprave, predsjednik Odbora Zvonimir Mršić predložio je izglasavanje zaključaka koje možete pročitati u dokumentu “Izvješće Odbora,…”.
Za SDLSN je od naročite važnosti što je Odbor, ali i sam predstavnik predlagatelja, državni tajnik Edmond Miletić, prihvatio amandman Sindikata na članak 16. Zakona te ga predložio kao amandman Odbora.

Pročitajte još…