HRVATSKO PRAVOSUĐE: Pravda samo za bogate i društveno utjecajne!

HRVATSKO PRAVOSUĐE: Pravda samo za bogate i društveno utjecajne!

Imaš malu plaću. Marš van iz sudnice!
Imaš malu plaću. Marš van iz sudnice!

(SDLSN, 24. studenoga) Ustavna načela o Republici Hrvatskoj kao jedinstvenoj i nedjeljivoj demokratskoj i socijalnoj državi u kojoj svatko ima prava i slobode, neovisno o društvenom položaju i u kojoj su svi građani pred zakonom jednaki, sve više predstavljaju mrtvo slovo na papiru.

U to su se uvjerili službenici i namještenici Općinskog suda u Vukovaru kojima je uskraćeno pravo na pravdu i jednakost pred zakonom samo zato jer su njihove plaće i društveni položaj takvi da ne udovoljavaju hrvatskim pravosudnim standardima.

Naime, pedesetak službenika i namještenika spomenutog suda zatražilo je u sudskom postupku isplatu razlike plaće koja im pripada kao zaposlenicima na području od posebne državne skrbi.

Njihova tužba je po zahtjevu za delegaciju upućena na Općinski sud u Osijeku, koji je 23. listopada 2003. godine njihov zahtjev odbio, isto kao i Županijski sud u Osijeku presudom od 23. listopada 2003. godine, premda je u brojnim sudskim postupcima u istom predmetu spora koji su uslijedili nakon toga tužiteljima priznato pravo na uvećanje plaće od 50% koje pripada zaposlenima na području od posebne državne skrbi.

Ohrabreni sudskom praksom koja je potvrdila opravdanost njihova traženja nadobudni su službenici i namještenici od Vrhovnog suda Republike Hrvatske zatražili reviziju.

Vrhovni je sud svoj posao obavio relativno brzo i u skladu s pozitivnim propisima, temeljem kojih je zahtjev za reviziju prihvaćen u dijelu koji se odnosi na 5 (slovima: pet) tužitelja i ukinuo presudu Županijskog suda u Osijeku, dok je za ostalog 51 (slovima: pedeset i jednog) tužitelja revizija odbijena i dosuđena im je nadoknada parničnog troška od 26.730,00 kuna, odnosno 468,94 kune po tužitelju.

Razlog prihvaćanja revizije za 5 i odbijanja revizije za 51 tužitelja ne nalazi se u činjenici da ovi prvi rade, a drugi ne rade na područjima od posebne državne skrbi, već u činjenici različitog društvenog položaja, odnosno nejednakosti hrvatskih građana pred zakonom.

A ta se nejednakost očituje u činjenici da za 5 tužitelja u čijem slučaju je revizija dozvoljena vrijednost pojedinačnog sudskog spora prelazi 100.000,00 kuna, dok za 51 tužitelja vrijednost spora ne prelazi 100.000,00 kuna, pa revizija nije dopuštena.

Vukovar_revizija
Za razliku od sudaca, služebnicima i namještenicima uskraćena je mogućnost revizije zbog toga što imaju male plaće, a svaki od njih mora platiti još i 470 kuna parničnih troškova.

 

Tako su građani Republike Hrvatske važećim Zakonom o parničnom postupku razvrstani u dvije kategorije, prvu čine oni s visokim primanjima koji zbog svog društvenog položaja i samim time valjda i veće društvene vrijednosti imaju mogućnost traženja revizije zakonitosti sudskih presuda, i oni drugi, koji zbog svog društvenog položaja određenog malim primanjima nemaju pravo na reviziju zakonitosti sudskih presuda.

U konkretnom slučaju radi se od 5 nositelja pravosudnih dužnosti – sudaca čije su plaće takve da njihova potraživanja u parničnom postupku premašuju 100.000,00 kuna, pa zahvaljujući svom društvenom položaju imaju pravo na pravdu i 51 službeniku i namješteniku kojima je društveni položaj određen malom plaćom, koja je takva da 50% traženog uvećanja plaće ne može dosegnuti  100.000,00 kuna.

Ako se vratimo na početak teksta i citirana ustavna načela možemo dovesti u pitanje jednostavnim matematičkim operacijama:

Mala plaća + Nikakav društveni položaj = Nejednakost pred zakonom

Velika plaća + Odgovarajući društveni položaj = Jednakost pred zakonom

Nadamo se da će se netko u hrvatskom pravosuđu zapitati je li moralno i pravedno, a prije svega ustavno i zakonito, hrvatske građane u traženju pravde dijeliti na one koji imaju i one koji nemaju, posebice ako polazimo od notorne činjenice da bi oni koji imaju manje, kao socijalno ranjivija društvena skupina, trebali uživati posebnu zaštitu pred sudom i zakonom.

Vaga pravde u hrvatskom pravosuđu sve više preteže u korist onih koji imaju. To najbolje znaju državni službenici koji u sporovima za božićnicu i dar za djecu, u kojima sudovi donose različite presude, zbog njihove male vrijednosti ne mogu tražiti reviziju pred Vrhovnim sudom, pa su prisiljeni pravdu tražiti pred Međunarodnim sudom za ljudska prava.
Vaga pravde u hrvatskom pravosuđu sve više preteže u korist onih koji imaju. To najbolje znaju državni službenici koji u sporovima za božićnicu i dar za djecu, u kojima sudovi donose različite presude, zbog njihove male vrijednosti ne mogu tražiti reviziju pred Vrhovnim sudom, pa su prisiljeni pravdu tražiti pred Međunarodnim sudom za ljudska prava.

Zbog svega što im se dogodilo službenici i namještenici Općinskog suda u Vukovaru zatražili su od Sindikata pomoć radi uspostave vladavine prava, a svoja su prava spremni izboriti na način da o svemu izvjeste javnost, a ako treba i obustave rad kako bi ukazali na nemoć malih ljudi pred državnim institucijama.