I očevi imaju pravo na dopust za rođenje djeteta

Zagreb, 27. srpnja 2022. – S prvim danom kolovoza na snagu stupa Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama („Narodne novine“, br. 85/22).

Zakonom je uveden očinski dopust kao novo pravo u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora za zaposlene i samozaposlene roditelje u trajanju deset radnih dana za jedno dijete odnosno 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istodobnog rođenja više djece koje se može koristiti najkasnije do navršenih šest mjeseci života djeteta.

U skladu s odredbama Zakona, zaposleni otac koji namjerava koristiti pravo na očinski dopust obvezan je najmanje 15 dana prije dana očekivanog poroda ako pravo namjerava koristiti od dana rođenja djeteta, odnosno najmanje 15 dana prije namjere korištenja toga prava, pisano obavijestiti poslodavca o toj namjeri.

Predmetno pravo koristi se neovisno o drugim pravima koje otac može koristiti, a koji bi bili propisani internim aktom poslodavca ili drugim općim aktom. Korištenje ovog prava odnosi se i na djecu rođenu prije stupanja na snagu Zakona, uz ispunjenje drugih Zakonom propisanih pretpostavki.

Za vrijeme korištenja ovog prava, naknada plaće predviđa se u punom iznosu osnovice za naknadu plaće (100 posto od osnovice za naknadu plaće prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju).

Foto: unsplash.com