IHAS S GRADONAČELNIKOM DRANDIĆEM O RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA SLUŽBENIKA GRADA PULE

IHAS S GRADONAČELNIKOM DRANDIĆEM O RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA SLUŽBENIKA GRADA PULE

Pula300805_poglavarstvo

(SDLSN, 30. kolovoza) PULA – Na današnjem sastanku između predstavnika Sindikata i gradonačelnika Grada Pule Valtera Drandića dvije su strane razgovarale o socijalnom dijalogu u Gradu Puli, ali i modelu rješavanja stambenih potreba koji su Sindikat i Sindikalna stambena zadruga osmislili na kvalitativno drugačiji način od socijalno poticane stanogradnje.

Pula300805_plocaIhas je naglasio kako je pitanje radnih prava gradskih službenika na zadovoljavajući način regulirano Kolektivnim ugovorom, te dodao kako se Sindikat zahvaljuje sadašnjem pulskom gradonačelniku na svesrdnoj podršci u Hrvatskom saboru  u osiguranju potrebnih sredstava za minimalni financijski standard profesionalnih vatrogasaca.

Govoreći o modelu sindikalne stambene izgradnje, predsjednik Ihas i predsjednik nadzornog odbora Sindikalne stambene zadruge Marko Popović, naglasili su kako je on prije svega okrenut osposobljavanju krajnjeg korisnika da stekne kreditnu sposobnost kroz pomoć u dobivanju vlastitog učešća od 30% preko hipotekarne vrijednosti nekretnine koja je zalog za dobivanje stambenog kredita, odnosno supstituiranju jamaca kao garancije otplate.

Pula300805_svi

Naime, ovaj se uvjet za mnoge građane, pa tako i državne i lokalne službenike i namještenike, pokazao nepremostivom preprekom u osiguravanju namjenskog kredita za kupnju stana.

Kreditna sposobnost budućeg kupca stana može se osigurati kroz učešće zainteresiranih lokalnih vlasti u obliku komunalne infrastrukture, odnosno odricanju od pripadajućih joj komunalnih doprinosa, što će naravno utjecati i na krajnju cijenu kvadratnog metra izgrađene stambene površine.

Vlada nije utrošila ni kune sredstava od otkupa društvenih stanova za rješavanje stambenih potreba službenika, iako je to bila dužna po tada važećim propisima o otkupu stanova koji su nalagali obvezu da se 20% prikupljenih sredstava od otkupa utroši upravo za te namjene“, rekao je Ihas.

Predsjednik Ihas informirao je gradonačelnika Drandića o predstojećoj gradnji 24 stana na lokaciji Valdebek u Puli, na zemljištu koje je Sindikat dobio na otkup od Vlade.

Pula300805_Drandic_gleda_naOvisno o cijeni koju će Sindikat morati platiti za zemljište i komunalnu infrastrukturu formirat će se konačna cijena kvadratnog metra stana namijenjenih državnim i lokalnim službenicima“, dodao je Ihas.

Ihas je izjavio kako se nada će Vlada i lokalna samouprava, odnosno Grad Pula imati sluha za stambene potrebe državnih i lokalnih službenika i kroz odricanje od dijela prihoda omogućiti jeftiniju stanogradnju za potrebe svojih zaposlenika.

Gradonačelnik Pule Valter Drandić naglasio je kako u Puli postoji kvalitetan socijalni dijalog sa sindikatima, ali isto tako su prisutne i brojne razlike u statusu korisnika gradskog proračuna u pogledu plaća, što smatra nelogičnim i založit će se da se te razlike svedu na najmanju moguću mjeru.

Drandić je iskazao interes za proširenje suradnje sa Sindikatom i na području stanogradnje, dodavši kako je spreman razgovarati o konkretnim modalitetima doprinosa Grada Pule u rješavanju stambenih potreba službenika, nakon čega su dvije strane dogovorile kako će se po ishođenju građevinske dozvole konkretizirati što je to što Grad Pula može učiniti kako bi cijena kvadratnog metra stana za gradske službenike bila što povoljnija.

Pula300805_zp_svi

Nakon sastanka s gradonačelnikom Drandićem predsjednik Ihas i suradnici su o projektu sindikalne stambene izgradnje informirali i članove Županijskog povjereništva SDLSN Istarske županije, a bilo je riječi i o predstojećim kolektivnim pregovorima, kao i aktivnostima Sindikata nakon donošenja Zakona o državnim službenicima.