Ihas se ponovno obratio Sanaderu: Dug prema državnim službenicima i namještenicima 2 milijarde kuna

Ihas se ponovno obratio Sanaderu: Dug prema državnim službenicima i namještenicima 2 milijarde kuna

Račanova vlada ostavila je iza sebe uteg službeničkih potraživanja od 2 milijarde kuna. Smije li se zato bivši premijer?
Račanova vlada ostavila je iza sebe uteg službeničkih potraživanja od 2 milijarde kuna. Smije li se zato bivši premijer?

(SDLSN, 5. siječnja) Ivica Ihas ponovno se obratio premijeru Sanaderu. U svom pismu Ihas podržava odluku Vlade o smanjenju PDV-a s odgodom primjene, podsjećajući na dug Račanove administracije prema službenicima i namještenicima u iznosu od 1,5 do 2 milijarde kuna. Ihas izražava sumnju da je nova Vlada uzela u obzir ovoliko opterećenje proračuna za podmirenje troškova sudskih postupaka koje državni službenici vode protiv Vlade kao svog poslodavca koji se ne pridržava dogovorenog kolektivnim ugovorom. Ambiciozni planovi demografske obnove, oživljavanja hrvatskog gospodarstva i rasta BDP-a koji se neće temeljiti isključivo na potrošnji i javnim radovima mogli bi biti dovedeni u pitanje preuranjenim potezima u sferi proračunskih prihoda.

Ihas podsjeća na prijedlog Sindikata za postizanje izvansudske nagodbe
Ihas podsjeća na prijedlog Sindikata za postizanje izvansudske nagodbe

Projekt stvaranja učinkovite državne uprave kao servisa građana mogao bi biti doveden u pitanje ne promijeni li se odnos Vlade prema službenicima i namještenicima. Postavlja se pitanje kako raditi u uvjetima maćehinskog odnosa Vlade kao poslodavca prema svojim službenicima i namještenicima, koji rade u strahu od otkaza, a svoja kolektivnim ugovorom utvrđena prava moraju utjerivati sudskim putem i kako spriječiti da se u narednom razdoblju državna uprava ne bavi više samom sobom umjesto servisiranjem građana, dodaje Ihas.

Neki učinjeni i najavljeni potezi Vlade ukazuju da ona želi primarno rješavati potrebe građana. Da bi se to uspješno provelo potrebno je hitno uspostaviti socijalni dijalog sa Sindikatom, zaključuje Ihas.

Pismo_Sanaderu_slikaa