Imenovanje predstavnika SDLSN u Povjerenstvo za izradu Pravilnika iz članka 129. stavka 4. Zakona o obrani i Pravilnika iz članka 169. stavka 6. Zakona o službi u OSRH

Imenovanje predstavnika SDLSN u Povjerenstvo za izradu Pravilnika iz članka 129. stavka 4. Zakona o obrani i Pravilnika iz članka 169. stavka 6. Zakona o službi u OSRH

Pravilnici_imenovanjee