INFORMACIJA O NAKNADI PLAĆE DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA ZA VRIJEME BOLOVANJA

Sukladno odredbi čl. 43. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike državnim službenicima i namještenicima koji koriste bilo koju vrstu bolovanja (a ovdje spada i samoizolacija odnosno izolacija pod šifrom DO), pripada pravo na naknadu plaće u visini od najmanje 85% od osnovne plaće koju bi pojedini službenik ili namještenik ostvario da je taj mjesec radio.

To potvrđuje i tumačenje Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike broj 3/43 od  8.  srpnja 2019. „Državni službenik i  namještenik ima  pravo na  naknadu za  bolovanje u  visini 85% od  njegove plaće za  prva 42  dana bolovanja, neovisno o  vrsti bolovanja. Izuzetak od  toga propisan je stavkom 2.  samo za  bolovanje zbog profesionalne bolesti ili  ozljede na  radu. Ukoliko je  posebnim propisima navedeno pravo uređeno na  povoljniji način, za  državnog službenika i  namještenika ¢e  se  primijeniti to  povoljnije pravo.

Bolovanje zbog određene protuepidemiološke mjere samoizolacije nije predviđeno kao izuzetak od navedenog pravila. Stoga i za tu vrstu bolovanja službeniku i namješteniku pripada naknada plaće najmanje u visini od 85 % njegove osnovne plaće. U slučaju da se dio te naknade sukladno posebnom propisu isplaćuje na teret sredstava nekog drugog tijela (HZZO-a), tada razliku do ugovorenih 85 % službeniku i namješteniku isplaćuje RH kao poslodavac.