Isplata dara za djecu i božićnice

Zagreb, 3. prosinca 2021. – Temeljem članka 199. Zakona o radu, 10. studenoga 2021. godine, započela je produžena primjena Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, što znači da će se pravna pravila sadržana u Kolektivnom ugovoru primjenjivati još tri mjeseca od isteka roka na koji je KU bio sklopljen.

Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike ugovoreno je pravo državnih službenika i namještenika na godišnju nagradu za božićne blagdane (božićnicu) i dar za djecu u prigodi sv. Nikole.

Prema Dodatku II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike božićnica u 2021. godini iznosi 1.500 kuna, a dar za djecu iznosi 600 kuna.

Navedena prava pripadaju svim zaposlenima neovisno o tome rade li u punom ili nepunom radnom vremenu, na određeno ili neodređeno radno vrijeme.

Pravo na božićnicu ostvaruju svi službenici i namještenici koji su 25. prosinca 2021. godine u službi.
Na dar za djecu imaju pravo svi službenici i namještenici roditelji djeteta mlađeg od 15 godina koje je navršilo 15 godina u tekućoj godini u kojoj se isplaćuje dar i koji su 6. prosinca 2021. u službi.

Skrećemo pozornost kako će službenicima i namještenicima kojima su računi blokirani primici biti isplaćeni na zaštićeni račun.

Ujedno skrećemo pozornost i na aktualne izmjene i dopune Ovršnog zakona prema kojima su sindikalne socijalne potpore izuzete od ovrhe (npr. dar za blagdane koji se isplaćuje iz prikupljenih sredstava sindikalne podružnice).
Član sindikata kojemu se isplaćuje sindikalna socijalna potpora na zaštićeni račun mora najaviti FINA-i zaštićeno primanje na sljedećem obrascu (popunjavaju se samo osobni podaci te na kraju uz naznaku datuma potpiše).

Primanja i naknade koje su izuzete iz ovrhe _fina.hr