Ispravak Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike objavljen u Narodnim novinama

Ispravak Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike objavljen u Narodnim novinama

Ispravak(SDLSN, 14. listopada) U Narodnim novinama broj 141/04 objavljen je ispravak Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Naime, pri utvrđivanju konačnog teksta Kolektivnog ugovora, iz članka u kojem su nabrajana materijalna prava utvrđena u neto iznosima izostavljeno je pravo na otpremninu, premda je to pravo i prethodnim ugovorom bilo utvrđeno u neto iznosu. Zbog toga su pregovarački odbori Vlade i Sindikata državnih službi objavili ispravak Kolektivnog ugovora kojim je ovaj propust uklonjen, a onima koji primjenjuju njegove odredbe olakšali primjenu odredbe članka 63. KU. Zbog ove pogreške u praksi je već došlo do nedoumica treba li, s obzirom na članak 83. Zakona o radu kojim je utvrđeno da se plaća isplaćuje u bruto iznosu, u bruto iznosu isplaćivati i otpremnine službenicima i namještenicima kojima prestaje državna služba.

KU_ispravak_NN14104