Ispravak vijesti OPĆINSKI SUD U KARLOVCU: Predsjednica suda teklić suprugu – sudskom vještaku!

Ispravak vijesti OPĆINSKI SUD U KARLOVCU: Predsjednica suda teklić suprugu – sudskom vještaku!

(SDLSN, 27. rujna) U jučerašnjem članku o mobbingu na Općinskom sudu u Karlovcu ispod preslika dostavnica kojima se sudski predmeti dostavljaju na vještačenje suprugu predsjednice suda Sande Janković Dariu Jankoviću, pogrešno je napisano kako se sutkinja Janković nije potpisala na dostavnicu.

Istina je suprotna, tj. da se na dostavnicu potpisala jedino sutkinja Janković i to kao primatelj, a ne i njezin suprug, inače ovlašteni sudski vještak.

Sutkinja Janković tako je umjesto i za supruga preuzimala i potpisivala preuzimanje predmeta koje je on dobivao na vještačenje.

Jankovic_dostavnica

Sutkinja Janković preuzimala je predmete za vještačenje za svog supruga i umjesto njega potpisivala dostavnice
Sutkinja Janković preuzimala je predmete za vještačenje za svog supruga i umjesto njega potpisivala dostavnice

Jankovic_potpis

Pročitajte još…