Ivica Ihas Ivi Sanaderu: “O službenicima uvijek sa službenicima”

Ivica Ihas Ivi Sanaderu: “O službenicima uvijek sa službenicima”

Ivo Sanader - krojač državne uprave
Ivo Sanader – krojač državne uprave

(SDLSN, 13. prosinca) Parafrazirajući slogan europske godine osoba s invaliditetom, predsjednik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika poručio je novom mandataru vlade: “O službenicima uvijek sa službenicima”. U pismu koje mu je uputio Ihas kaže: “Htjeli bismo da ne ponovite pogreške prethodne vlade koja je pristupila izradi Programa reforme državne uprave ne objavivši čak ni imena sudionika radne skupine koja je u njemu sudjelovala. Ne ponašajte se kao sadašnja Vlada koja je Sindikatu omogućila davanje mišljenja na uredbe i pravilnike pojedinih ministarstava jedino u postupku osporavanja njihove ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom RH, a socijalni dijalog sa svojim službenicima i namještenicima vodila pred sudovima letterna kojima su morali tražiti prava zajamčena kolektivnim ugovorima“. Podržavajući namjeru da se državni aparat pretvori u učinkovit servis građanima, Ihas novog mandatara upozorava na činjenicu da fizičko spajanje ili ukidanje pojedinih ureda ili zavoda ne znači i smanjenje poslova koji proizlaze iz čitavog “mora” zakonskih propisa koji se trebaju provoditi u praksi. “O tome koji ćete način provedbe najavljenih reformi odabrati ovisit će i konstruktivan doprinos sindikata državnih službi zajedničkom cilju – ostvarenju kvalitetne i učinkovite državne uprave kao poticajnom radnom okruženju za sve službenike i namještenike“, zaključio je na kraju Ihas.