Izmjene Zakona o državnim službenicima protiv prava građana na kvalitetan i učinkovit upravni servis

Izmjene Zakona o državnim službenicima protiv prava građana na kvalitetan i učinkovit upravni servis

tiho

Svi oni koji su jedva dočekali mogućnost lakšeg otkaza državnom službeniku trebaju se zapitati mogu li od državne uprave u kojoj se zapošljava i otkazuje služba bez jasno postavljenih kriterija očekivati kompetentnost, profesionalnost i zakonitost u radu

(SDLSN, 3. ožujka 2011.) Iako je pri usvajanju prijedloga izmjena i dopuna Zakona o državnim službenicima u javnosti najviše odjeknulo uvođenje instituta izvanrednog otkaza državnom službeniku – “neradniku”, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske upozorava da su predložena zakonska rješenja prije svega uperena protiv prava građana na kvalitetan i učinkovit upravni servis.

sdlsn_www220Naime, predloženim izmjenama i dopunama temeljnog službeničkog propisa sustav zapošljavanja i upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi prestaje ovisiti o rezultatima pokazanim na provjeri znanja, vještina i sposobnosti, ali i objektivnim pokazateljima kvalitete rada i učinkovitosti tijekom službe i zamjenjuje se arbitrarnim i politiziranim modelom “upravljanja”.
To je razvidno iz odredbi kojima se pri prijamu u državnu službu izbor kandidata na javnom natječaju obavlja između svih kandidata koji su zadovoljili na provedenom testiranju i intervjuu, čime se pokazani rezultati na testiranju relativiziraju i omogućava izbor kandidata po ukusu poslodavca.
Kada je u pitanju ocjena kvalitete i učinkovitosti rada sustavom ocjena predlaže se ocjena “izuzetan” koja po svom opisu isključuje osobe koje rade u državnoj službi sa stručnom spremom manjom od VSS, ali i većinu službenika koji ne rade u središnjim državnim tijelima i na poslovima na kojima ne mogu pokazati “kreativnost i inovativnost”, odnosno uspostavlja se “super ocjena” za nagrađivanje službenika koji je “inovativan i kreativan, aktivno sudjeluje u unapređivanju upravnog područja ili se dodatno angažira u upravnom području u kojem je zaposlen,…, objavljivanjem stručnih radova ili publikacija ili sudjelovanjem kao predavač na stručnim savjetovanjima ili seminarima ili kao trener na radionicama,…”, što dovodi u pitanje pravo na jednako postupanje i jednake mogućnosti napredovanja u državnoj službi.
dog-training-obedienceTime se demotivira velika većina državnih službenika koji obavljaju poslove u kojima je kreativnost i inovativnost nepoželjna, ali zahtijevaju izvrsno poznavanje propisa, stručnost i profesionalnost.
Takvim je službenicima dobivanje ocjene “izuzetan” zapriječeno, za razliku od službeničke kaste koja stručno “reciklira” i prepričava zakone, propise pa čak i kolektivne ugovore u stručnim časopisima i publikacijama.
U pogledu discipliniranja državnih službenika izmjene Zakona o državnim službenicima nude čitav spektar indirektnih i direktnih mjera kojima se službenike može natjerati, prije svega, na poslušnost, a ona ne ide uvijek ruku pod ruku s profesionalnošću i zakonitošću.
U državnoj upravi u kojoj se dužnosnici i rukovodeći službenici imenuju po stranačko-koalicijskoj pripadnosti i spremnosti na izvršenje naloga od strane onih koji su ih imenovali, zabrinjavajuće je da se profesionalnog i u bilo kojem smislu nekorumpiranog službenika može premjestiti na drugo i to slabije plaćeno mjesto temeljem diskrecijske ocjene nadređenog službenika.
Zabrinjavajuće je i da u sastavu službeničkih sudova predsjednik sudskog vijeća pa čak ni član službeničkog suda više ne mora obavezno biti iz redova sudaca, čime se faktor sudačke neovisnosti zamjenjuje očekivanom kooperativnošću i predvidljivošću odluka koje će donositi pravnici iz redova službenika, koje se na to može “potaknuti” mrkvom ili štapom.

ZippedMouthKad se tome doda uvođenje “verbalnog delikta” , odnosno “delikta slobode govora i mišljenja” u državnoj službi u obliku lake i teške povrede službene dužnosti, temeljem čega službenik može dobiti otkaz u postupku pred službeničkim sudom, odnosno izvanredni otkaz temeljem diskrecijske ocjene čelnika državnog tijela, onda je jasno da Vlada kao poslodavac želi imati potpunu kontrolu nad postupanjem i izražavanjem mišljenja državnih službenika.
No, Vlada ide i dalje, propisujući mogućnost pokretanja disciplinskog postupka protiv sindikalnih povjerenika temeljem diskrecijske prosudbe da se ne radi o povredi koja je povezana s njegovim sindikalnim djelovanjem. Vlada je ispravno uočila da je glavni izvor informacija o nezakonitostima u radu, korupciji i zlouporabi položaja upravo sindikat i njegovi sindikalni povjerenici i time si želi omogućiti prostor za protumjere i “pakiranje” sindikalnim povjerenicima koji upozoravaju na takve pojave.
Kad neki sindikalni povjerenik ubuduće upozori na nezakonitosti u radu državnog tijela, može očekivati da ga čelnik takvog tijela javno prozove kao neradnika i protiv njega provede postupak zbog teške povrede službene dužnosti, na način da ga optuži za kršenje etičkog kodeksa jer je svojim javnim istupom nanio štetu ugledu državne službe.
Sindikat stoga smatra kako cilj ovih izmjena i dopuna Zakona o državnim službenicima nije poboljšanje rada državne uprave, već kontrola nad službeničkim aparatom.
Budući da se sve odvija u trenutku u kojem se očekuje raspisivanje parlamentarnih izbora, jasno je da Vlada predloženim “novelama” Zakona želi upozoriti službenike koji su “pogrešno shvatili” svoj posao i drže se “zakona ko pijan’ plota” i obeshrabriti potencijalne zviždače i sindikate u državnim tijelima u ukazivanju na nezakonitosti u radu koje generira dužnosnička i rukovoditeljska mašinerija.
Stoga se svi oni koji su jedva dočekali mogućnost lakšeg otkaza državne službe trebaju zapitati mogu li od državne uprave u kojoj se zapošljava i otkazuje služba bez jasno postavljenih kriterija očekivati kompetentnost, profesionalnost i zakonitost u radu?

Pročitajte još…