Izmjene Zakona o minimalnoj plaći – izuzetke proširiti na sve dodatke

Zagreb, 20. rujna 2021. – Temeljem konzultacija i sa SDLSN RH, Nezavisni hrvatski sindikati (NHS) dostavili su Klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru, te saborskom Odboru za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći.

Među ostalim, napominje se kako izuzetke iz minimalne plaće treba proširiti na sve dodatke, odnosno povećanja plaća ugovorena kolektivnim ugovorima i ugovorima o radu, odnosno određena pravilnicima o radu (minuli rad, smjenski rad i drugo).

Time je otvorena „druga fronta“ SDLSN RH u borbi za veće plaće najniže rangiranih radnih mjesta u državnoj službi.

SDLSN je već u nekoliko navrata tijekom ove godine od resornog ministarstva tražio povećanje koeficijenata složenosti poslova najniže rangiranih radnih mjesta u državnoj službi gdje koeficijent u umnošku s osnovicom za izračun plaće predstavlja iznos manji od Uredbom zajamčene minimalne plaće. Dosezanje visine minimalne plaće omogućuju im godine radnoga staža (minuli rad), a kod početnika je potrebna intervencija države.

Na posljednjem sastanku sredinom srpnja ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica izrazio je suglasnost s potrebom povećanja koeficijenata najniže rangiranih radnih mjesta, te kako će se u tome smjeru poduzeti potrebne radnje. Tom je prilikom ministar pokazao i sklonost povećanju koeficijenata službenicima i namještenicima u pravosudnim tijelima koji nisu bili obuhvaćeni povećanjem 2019., i to temeljem projekcija troškova predloženih modela povećanja, a u dogovoru s Ministarstvom financija.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MINIMALNOJ PLAĆI, prvo čitanje, P.Z. br. 170 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Photo: Slavko Midzor/PIXSELL