Izmjene Zakona o parničnom postupku: PRAVDA I DALJE NEDOSTUPNA SIROMAŠNIMA

Izmjene Zakona o parničnom postupku

PRAVDA I DALJE NEDOSTUPNA SIROMAŠNIMA
Sindikat od ministrice Lovrin traži reviziju sporne odredbe

Ustavno načelo jednakosti pred zakonom zagarntirano je i dalje samo imućnim građanima pa Sindikat predlaže da Hrvatska osim paralelnog zakonodavstva donese i katalog "prava" za siromašne
Ustavno načelo jednakosti pred zakonom zagarntirano je i dalje samo imućnim građanima pa Sindikat predlaže da Hrvatska osim paralelnog zakonodavstva donese i katalog “prava” za siromašne

(SDLSN, 12. lipnja 2008.) Republika Hrvatska jedinstvena je i nedjeljiva demokratska i socijalna država u kojoj su socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka i vladavina prava najviše vrednote ustavnog poretka, svatko uživa prava i slobode, neovisno o imovini ili društvenom položaju i svi su pred zakonom jednaki.

SDLSN_wwwOvako piše u Ustavu Republike Hrvatske, ali i Ustav predstavlja samo papir, a zna se da papir trpi sve.

U takvoj nedjeljivoj i socijalnoj državi vladavina prava ipak razlikuje hrvatske građane jedne od drugih i ustavno načelo jednakosti pred zakonom tumači na sebi svojstven način, ograničavajući put do pravde onima čiji su sudski sporovi manje vrijednosti od 100.000 kuna.

Tako je u hrvatskom pravosuđu zakonodavac građane podijelio na građane male vrijednosti i građane veće vrijednosti od 100.000 kuna, tj. one koji mogu tražiti reviziju sudskih postupaka i one kojima je to zapriječeno.

Logika zakonodavca je jasna. Mnogo je siromašnih koji bi se tužili i tužakali, a pravosuđe ionako ima puno posla pa ga valja odteretiti da bi pravdu moglo dijeliti društveno utjecajnim i zato pravde zaslužnijim građanima.

Ovako izgleda jednakost hrvatskih građana pred zakonom u hrvatskom pravosuđu
Ovako izgleda jednakost hrvatskih građana pred zakonom u hrvatskom pravosuđu

Kako to izgleda u praksi zorno pokazuje primjer službenika i sudaca Općinskog sud u Vukovaru koji su zajedničkom tužbom tražili isplatu razlike plaće. Njihov tužbeni zahtjev odbio je Županijski sud u Osijeku pa su suci i službenici, njih 56, ponovo zajednički zatražili reviziju sudskog postupka.

Vrhovni sud je, odlučujući u duhu Zakona o parničnom postupku, reviziju prihvatio za 5 sudaca, jer je razlika plaće koju su suci tražili bila veća od 100.000 kuna, a za 51 službenika revizija je odbačena kao nedopuštena, jer je razlika plaće službenika bila manja od 100.000 kuna.

Krasan primjer jednakosti hrvatskih građana pred zakonom. Zar ne?

Tisuće hrvatskih građana i državnih službenika i namještenika na svojoj je koži također osjetilo kakva je jednakost hrvatskih građana pred zakonom u sporovima za božićnicu i dar za djecu koje su vodili protiv Republike Hrvatske.

Dvije trećine županijskih sudova zauzelo je pravno stajalište prema kojem im je pravo priznato i donosilo je pozitivne presude, a jedna trećina zauzela je, također pravno, stajalište da nemaju pravo na božićnicu i dar za djecu.

Kako su sporovi koje su vodili za iznose od 1000 kuna božićnice i 400 kuna dara za djecu bili manje vrijednosti od 100.000 kuna, reviziju ove nakaradne sudske prakse nisu mogli tražiti, a Ustavni sud kojem su se obratili pravnom je logikom došao do rješenja prema kojem on nije taj koji ujednačava sudsku praksu pa je jednakost hrvatskih građana pred zakonom “obranio” tako da je ukinuo odredbe Zakona o parničnom postupku koje ograničavaju pravo na podnošenje revizije u sporovima “male vrijednosti”, navodeći pri tome kao razlog i brojne predmete hrvatskih službenika i namještenika.

Prijedlogom Ministarstva pravosuđa građanima je u pojedinačnim materijalno-pravnim predmetima manje vrijednosti revizija u potpunosti zapriječena, a u slučaju brojnih istovrsnih predmeta prepuštena sposobnosti predviđanja sudske prakse, odnosno "sreći" da se različita praksa dogodi istovremeno
Prijedlogom Ministarstva pravosuđa građanima je u pojedinačnim materijalno-pravnim predmetima manje vrijednosti revizija u potpunosti zapriječena, a u slučaju brojnih istovrsnih predmeta prepuštena sposobnosti predviđanja sudske prakse, odnosno “sreći” da se različita praksa dogodi istovremeno

Zato će u ponedjeljak, 16. lipnja, pred GSV-om, a nakon toga Vladom i Hrvatskim saborom osvanuti prijedlog izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku kojim bi se mogućnost revizije trebala omogućiti širem krugu građana.

Nažalost, način na koji je Ministarstvo pravosuđa riješilo pitanje dostupnosti pravde građanima slabijeg imovnog stanja, neće uopće pomoći ni građanima poput vukovarskih službenika, jer, ukoliko se ne radi o postupku u svezi s postojanjem radnog odnosa, i dalje građane dijeli na one koji su teški manje i više od 100.000 kuna.

Doduše, dopušta se revizija u slučajevima materijalno-pravne prirode koji su manje vrijednosti, ali “ako o tom pitanju revizijski sud još uvijek nije zauzeo shvaćanje, a moglo bi se očekivati da bi u praksi drugostupanjski sudovi mogli o njemu imati različita shvaćanja”.

Tako zakonodavac u pravosuđe uvodi institut predviđanja moguće prakse županijskih sudova.

Problem je jedino u tome što se revizija može zatražiti 30 dana od pravomoćne presude županijskog suda, dakle u trenutku kad se još teško može govoriti o neujednačenoj sudskoj praksi, a kamoli predviđati kakva će ona biti.

Vremenski je nemoguće uskladiti sudsku praksu županijskih sudova, pa u trenutku kad se ona uoči dobar dio zahtjeva za reviziju neće moći biti podnesen iz razloga nepravovremenosti.

Sindikat stoga zaključuje kako je Ministarstvo pravosuđa ovim izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku samo potvrdilo nemogućnost revizije u pojedinačnim sudskim postupcima male vrijednosti, a u slučajevima brojnih istovrsnih sudskih postupaka uskratilo reviziju realnom opasnošću nastupanja zastare za njeno podnošenje.

Dakle, ako imate novca pa su i vaši sporovi veće vrijednosti, pravdu možete tražiti pojedinačno, a ako imate malo i vaš je spor male vrijednosti, pravdu možete tražiti samo ako više županijskih sudova istovremeno različito odlučuje i to u predmetima koji su identični vašem.

Ministarstvo pravosuđa tako ovim prijedlogom poručuje siromašnima: “Ko vas šiša!”