Izvještaj o radu na novoj Sistematizaciji radnih mjesta u carinskoj službi

Izvještaj o radu na novoj Sistematizaciji radnih mjesta u carinskoj službi

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
REPUBLIKE HRVATSKE
PODRUŽNICA CARINARNICE OSIJEK
Klasa: 006-01/04-06/
Ur. broj: 513-02-4396/5-04-01
Osijek, 16. prosinca 2004. godine

PREDMET: Izvještaj o radu na novoj Sistematizaciji radnih mjesta u carinskoj službi

Povjerenstvo za izradu nove Sistematizacije radnih mjesta u carinskoj službi na svojoj sjednici 13. i 14. prosinca 2004. godine izradilo je Prijedlog sistematizacije radnih mjesta u carinskoj službi. Sistematizacija je rađena na zahtjev i po uzoru na Sistematizaciju austrijske carine u sklopu prilagođavanja državnih službi Evropskoj Uniji.

U obrazloženju je naglašeno da je ogledni Nacrt prijedloga sistematizacije prethodno izrađen u Carinarnici Rijeka. U daljem toku obrazloženja naglašeno je da nova sistematizacija ne bi smjela pokazati višak službenika. Naglašeno je da ova sistematizacija nije konačna, jer se donosi prije izmjena Zakona o državnim službenicima, Zakona o plaćama državnih službenika i Zakona o carinskoj službi, što nije logično. Ipak se pristupilo preustroju cijele službe zbog usuglašavanja carinskih poslova s evropskim carinskim administracijama, a to je ipak prilično dugi proces, kako se ne bi došlo u vremenski tjesnac prilikom ulaska Hrvatske u EU.

Najveće promjene izvršene su u organizaciji Središnjeg ureda Carinske uprave kao i Carinarnica, dok će promjene u Carinskim ispostavama u organizacijskom smislu biti najmanje ali u funkcionalno smislu biti će veoma velike u koje će prilikom provedbe svaki službenik morati uložite maksimalne napore u fazama prilagodbe rada po pravilima carinskih administracija Evrope.

Sistematizacija bi trebala biti gotova i usvojena do kraja ove godine i početkom slijedeće godine provedena i stavljena u opertivnu funkciju.

U radu povjerensva su sudjeloval i predstavnici sindikata.

ČLAN POVJERENSTVA
Stjepan Andrašić