JURIN PODRŽAO ZAHTJEV SINDIKATA ZA UTVRĐIVANJEM KOEFICIJENATA VATROGASACA, MINISTARSTVO FINANCIJA PROTIV

JURIN PODRŽAO ZAHTJEV SINDIKATA ZA UTVRĐIVANJEM KOEFICIJENATA VATROGASACA, MINISTARSTVO FINANCIJA PROTIV

hina_logo

ZAGREB, 5. lipnja 2007. (Hina) –  Pomoćnik ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje i glavni vatrogasni zapovjednik Mladen Jurin podržao je zahtjev Sindikata državnih službenika i namještenika Hrvatske za utvrđivanjem koeficijenata i dodataka za posebne uvjete rada profesionalnih vatrogasaca u javnim vatrogasnim postrojbama (JVP), priopćio je danas sindikat.
Jurin je u dopisu sindikatu istaknuo kako podržava njegovu inicijativu za jednoobraznim načinom reguliranja koeficijenata i dodataka na posebne uvjete rada profesionalnih vatrogasaca, jer su i ostale javne i državne službe taj problem riješile kroz svoju regulativu.

Jurin_MladenNo, Ministarstvo financija odbacilo je taj prijedlog, istovremeno ne ponudivši nikakvo drugo rješenje, kaže sindikat.
S obzirom da se djelatnost JVP-a financira decentralizirano, Ministarstvo smatra da se Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi i Zakonom o plaćama državnih službenika ne mogu propisivati nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti radnih mjesta izvan državne službe i državnih tijela.
Sindikat pak upozorava da su postojećom uredbom propisani koeficijenti državnih službenika – vatrogasaca zaposlenih u Službi za vatrogastvo u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, koja je u zapovjednom lancu nadređena svim JVP-ima.
Ako su uredbom utvrđeni koeficijenti zapovjednika i zamjenika zapovjednika državne intervencijske postrojbe, zašto ne bi i koeficijenti profesionalnih vatrogasaca koji su njezini članovi, pita sindikat.
Stoga sindikat traži od Vlade da u Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta predvidi radna mjesta profesionalnih vatrogasaca JVP – članova državne intervencijske postrojbe, a predsjednik Odbora profesionalnih vatrogasaca Mladen Magdić podsjeća da su vatrogasci jednom već prosvjedovali pred Hrvatskim saborom pa će, ako treba, opet upaliti vatrogasne sirene radi zaštite svojih prava.

Magdic_koef_HRT_TTXT

Struka podržala zahtjev SDLSN za utvrđivanje koeficijenata profesionalnih vatrogasaca, Ministarstvo financija protiv

SDLSN_www(SDLSN, 5. lipnja) Pomoćnik ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje i glavni vatrogasni zapovjednik Mladen Jurin podržao je zahtjev Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH za utvrđivanje koeficijenata i dodataka za posebne uvjete rada profesionalnih vatrogasaca u javnim vatrogasnim postrojbama (JVP).

Glavni vatrogasni zapovjednik Mladen Jurin podržao je inicijativu SDLSN za donošenjem koeficijenata i dodataka za uvjete rada profesionalnih vatrogasaca
Glavni vatrogasni zapovjednik Mladen Jurin podržao je inicijativu SDLSN za donošenjem koeficijenata i dodataka za uvjete rada profesionalnih vatrogasaca

U svom dopisu Jurin navodi: “Preuzimanjem zaposlenika – profesionalnih vatrogasaca od strane javnih vatrogasnih postrojbi (javnih ustanova) čiji su osnivači gradovi i općine, radno – pravni status uređuje se općim propisima o radu. Nadalje, radno – pravni status profesionalnih vatrogasaca kao zaposlenika javnih ustanova nije riješen propisima koji utvrđuju plaće u javnim službama, nego se sukladno članku 110. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike Vlada RH obvezala da se obveze istog primjenjuju i na profesionalne vatrogasce.

Obzirom na navedeno, mišljenja smo da je potrebno sustavno i cjelovito rješenje utvrđivanja standarda plaća, stoga podržavamo Vašu inicijativu za zakonski i jednoobrazni način reguliranja koeficijenata i dodataka na posebne uvjete rada profesionalnih vatrogasaca, tim više što su i ostale javne i državne službe taj problem riješile kroz svoju zakonsku regulativu“.

No, suprotno mišljenju glavnog vatrogasnog zapovjednika Mladena Jurina, na inicijativu Sindikata očitovalo se i Ministarstvo financija, koje smatra sljedeće: “Obzirom da se redovita djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi decentralizirano financira, mišljenja smo da se Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi te Zakonom o plaćama državnih službenika ne mogu propisivati nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti radnih mjesta izvan državne službe i državnih tijela“.

Međutim, činjenica je da su postojećom Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi propisani koeficijenti državnih službenika – vatrogasaca zaposlenih u Službi za vatrogastvo u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje koja je u vatrogasnom zapovjednom lancu nadređena svim javnim vatrogasnim postrojbama.

I dok glavni vatrogasni zapovjednik Mladen Jurin podržava inicijativu Sindikata, Ministarstvo financija odbacuje predloženi način rješavanja problema i istovremeno ne nudi nikakvo drugo rješenje
I dok glavni vatrogasni zapovjednik Mladen Jurin podržava inicijativu Sindikata, Ministarstvo financija odbacuje predloženi način rješavanja problema i istovremeno ne nudi nikakvo drugo rješenje

Magdic_koef_Suker

Uredbom je utvrđen i koeficijent zapovjednika i zamjenika zapovjednika državne intervencijske postrojbe, u koju se u požarnoj sezoni regrutiraju pripadnici JVP, te stoga nema razloga da se budućom klasifikacijom radnih mjesta državnih službenika ne propišu i radna mjesta profesionalnih vatrogasaca koji su članovi državne intervencijske postrojbe (barem dok su u njoj), a takvi koeficijenti se onda primijene i na vatrogasce u JVP.

Ako vatrogascima javnih vatrogasnih postrojbi zapovijeda državni službenik za vrijeme dok su na radu u svojim JVP i na “privremenom” radu u državnoj intervencijskoj postrojbi, zbog čega je moguće propisati koeficijente samo za zapovjednika, ali ne i za “obične” vatrogasce u postrojbi.

Ako su uredbom o koeficijentima u državnoj službi utvrđeni koeficijenti zapovjednika i zamjenika zapovjednika državne intervencijske postrojbe, zašto ne bi i koeficijenti profesionalnih vatrogasaca koji su njezini članovi
Ako su uredbom o koeficijentima u državnoj službi utvrđeni koeficijenti zapovjednika i zamjenika zapovjednika državne intervencijske postrojbe, zašto ne bi i koeficijenti profesionalnih vatrogasaca koji su njezini članovi

Posebice kad se zna da se i na zaposlenike u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja, čija se djelatnost također decentralizirano financira, primjenjuju, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi, propisi kojima se uređuju plaće, naknade i drugi prihodi javnih službenika i namještenika zaposlenih u osnovnom školstvu, ako su ti propisi povoljniji za zaposlenike.

Da bi se na profesionalne vatrogasce, kao i na zaposlene u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja, mogli primijeniti koeficijenti potrebno ih je negdje prvo utvrditi
Da bi se na profesionalne vatrogasce, kao i na zaposlene u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja, mogli primijeniti koeficijenti potrebno ih je negdje prvo utvrditi

Stoga SDLSN i njegov Odbor profesionalnih vatrogasaca od Vlade traže da se u Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta koja je u izradi predvide radna mjesta profesionalnih vatrogasaca JVP – članova državne intervencijske postrojbe koji bi poslužili kao jednoobrazni i jedinstveno utvrđeni koeficijenti za sve profesionalne vatrogasce u JVP, analogno slučaju zaposlenih u predškolskom odgoju i obrazovanju, a uredbom o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi i dodaci za uvjete rada.

To bi Ministarstvu financija olakšalo donošenje minimalnog financijskog standarda za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi, jer bi se radna mjesta svih profesionalnih vatrogasaca jednako vrednovala.

Tako bi profesionalni vatrogasci u gradovima poput Ploča, Biograda ili Krapine, koji nemaju financijsku snagu jednog Grada Zagreba i posebne kolektivne ugovore, imali zagarantirane minimalne plaće i dodatke za posebne uvjete rada.

Naime, bez jedinstvenih koeficijenata i dodataka za uvjete rada čak ni Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, kao ni kolektivni ugovori na razini gradova osnivača JVP nisu dovoljna zaštita od jednostranih umanjenja plaća vatrogasaca, koji su postali praksa u brojnim vatrogasnim postrojbama.

Predsjednik Odbora profesionalnih vatrogasaca SDLSN Mladen Magdić: "Ako za vatrogasce nisu propisani koeficijenti znači li to da oni ne postoje?"
Predsjednik Odbora profesionalnih vatrogasaca SDLSN Mladen Magdić: “Ako za vatrogasce nisu propisani koeficijenti znači li to da oni ne postoje?”

Ukoliko se ne pristupi izradi jedinstvenih koeficijenata i dodataka za uvjete rada profesionalnih vatrogasaca u JVP u okviru Zakona o plaćama državnih službenika Sindikat će zajedno s Udrugom profesionalnih vatrogasaca razmotriti i druge oblike pritiska na Vladu od pisanja dopisa“, poručuje predsjednik Odbora profesionalnih vatrogasaca SDLSN Mladen Magdić i dodaje: “Ako su profesionalni vatrogasci iz JVP dovoljno dobri da budu članovi državne intervencijske postrojbe, ako se na njih u pogledu plaća i materijalnih prava primjenjuje Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike i temeljem tog kolektivnog ugovora utvrđuje minimalni financijski standard za decentralizirano financiranje vatrogastva, onda zaslužuju da ih država ne ignorira u sustavu koeficijenata državnih službenika“.

Vatrogasci su jednom već prosvjedovali pred Hrvatskim saborom. Hoće li opet morati upaliti vatrogasne sirene radi zaštite svojih zaposleničkih prava?
Vatrogasci su jednom već prosvjedovali pred Hrvatskim saborom. Hoće li opet morati upaliti vatrogasne sirene radi zaštite svojih zaposleničkih prava?

Magdić smatra kako Ministarstvo financija ne bi smjelo nastaviti ignorirati problem utvrđivanja koeficijenata i uvjeta rada profesionalnih vatrogasaca, a činjenicu da zahtjev za dodatak za posebne uvjete rada ministar financija nije ni komentirao ocjenjuje uvredljivom za hrvatske vatrogasce.

Dodatci za uvjete rada priznati su poreznim inspektorima, carinicima, pa čak i administrativnom osoblju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, ali ne i hrvatskim vatrogascima koji nose glavu u torbi prilikom svakodnevnih intervencija“, drži Magdić.

Sindikat traži od Ureda za socijalno partnerstvo hitno sazivanje sastanka predstavnika Sindikata, Ministarstva financija, Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske kako bi se ovo pitanje što prije stavilo na dnevni red i dogovorilo njegovo rješavanje. Ukoliko do sastanka ne dođe uskoro, na problem koeficijenata podsjetit ćemo Vladu i javnost na drugi način, uključujući i poziv vatrogascima da razmisle o sudjelovanju u državnoj intervencijskoj postrojbi, budući da ih Ministarstvo financija ne prepoznaje u sustavu koeficijenata“, zaključio je Magdić.

Pročitajte još…