Jutarnji list objavio reagiranje Sindikata o stanju u zatvorskom sustavu

Jutarnji list objavio reagiranje Sindikata o stanju u zatvorskom sustavu

JL190506_reagiranja

Država, pravosudni i zatvorski sustav zatvorenicima su dužni osigurati odsluženje kazne u humanim i primjerenim smještajnim i tretmanskim uvjetima, što nažalost nije moguće u mjeri koju zahtijevaju sigurnosni i stručni standardi iz razloga prekapacitiranosti sustava s jedne i manjka stručnog kadra s druge strane.
Ove činjenice su javno poznate i o njima su se na odgovarajući način očitovala mjerodavna državna tijela, od pučkog pravobranitelja, Odbora za ljudska prava Hrvatskog sabora, Ministarstva pravosuđa i Uprave za zatvorski sustav, do sindikata koji zastupaju interese zaposlenika u zatvorskom sustavu.

zatvorenikMeđutim, u uvjetima konsenzusa svih ovih čimbenika o stanju, potrebama i mjerama za poboljšanje položaja osoba na tretmanu u zatvorskom sustavu u javnost se plasiraju jednostrane i katastrofične ocjene, pri čijem se u iznošenju ne vodi računa o objektivnom društvenom i gospodarskom kontekstu.
Sindikat stoga upozorava na činjenicu da se ovakvim paušalnim i plošnim prikazom stanja u zatvorskom sustavu nanosi šteta ne samo proaktivnoj politici unapređenja smještajnih i stručnih kapaciteta zatvorskog sustava u kojoj prednjače ravnatelj Uprave za zatvorski sustav Ivan Damjanović i odnedavno i ministrica pravosuđa Ana Lovrin, već i samim zatvorenicima koje se ohrabruje na izražavanje građanskog neposluha i izvođenje ekshibicija kojima će privući nepodijeljenu medijsku pozornost.
Sindikat skreće pozornost javnosti i na manje poznate činjenice da zbog nedostatnih smještajnih kapaciteta i nedovoljnog broja zaposlenih u zatvorskom sustavu trpe ne samo zatvorenici već i zatvorski službenici koji se brinu o njihovoj sigurnosti i rehabilitaciji.
Na traženje Sindikata u kratkom vremenskom roku održan je sastanak o položaju službenika u pravosuđu i zatvorskom sustavu, dok su periodični susreti s ravnateljem Damjanovićem već postali dobra praksa.
Samo 2380 državnih službenika i namještenika u zatvorskom sustavu obavlja svakodnevne zadaće za koje je prema sistematizaciji potrebno 2793 stručnih djelatnika, odnosno 413 djelatnika više.
Manjak kadra očituje se u prekovremenom radu i većem radnom opterećenju službenika u uvjetima sve većeg broja zatvorenika koji su počinili najteže oblike kaznenih djela, u kojima ugroza života i zdravlja građana za njih nije ništa neobično.
grb_uzsTako su zatvorski službenici u 2005. godini ostvarili prekovremenih sati za 99 zaposlenih, što dodatno opterećuje u obavljanju jedne od najstresnijih profesija i u velikoj mjeri utječe na njihov psihofizički status i radni učinak, te je profesionalni rizik za neprimjerenu reakciju u kontaktu sa zatvorenicima.
Usprkos tome broj napada na službenike je u padu, a uporaba sredstava prisile je na gotovo istoj razini u prethodne tri godine, a porasla je obuhvaćenost zatvorenika različitim oblicima stručnog tretmana, što pokazuje da službenici svoj posao odrađuju savjesno, stručno i učinkovito u teškim radnim uvjetima.
Tome treba pridodati činjenicu da im se za ostvareni prekovremeni rad ne priznaje dodatak za posebne uvjete rada, premda tijekom prekovremenog rada obavljaju iste poslove zbog kojih im je priznat dodatak, te da vrlo često nisu u mogućnosti iskoristiti pravo na godišnji odmor ili slobodne dane jer bi time vlastite kolege doveli u još gori položaj.
Samo u Kaznionici Glina više od 40 službenika najvjerojatnije neće moći iskoristiti preostali godišnji odmor iz 2005. godine, darujući na taj način više od 1000 radnih sati sustavu čiju sigurnost ne žele dovoditi u pitanje.
Radom koji im je omogućen zatvorskom sustavu zatvorenici su u 2005. godini zaradili 8,090.777,27 kuna, uz prosječnu plaću od 517,21 kunu, odnosno 810,97 kuna s uračunatim prekovremenim radom.
Sindikat će sa svoje strane nastaviti s borbom za primjereno vrednovanje pojačanog radnog napora kojem su podvrgnuti službenici zatvorskog sustava, a posebice priznavanjem dodatka na uvjete rada za ostvareni prekovremeni rad koji je kao pitanje na inicijativu Sindikata već ugrađen u protokol o kolektivnim pregovorima, ali i njihovo nagrađivanje za natprosječne rezultate rada onako kako je to omogućeno službenicima Carinske i Porezne uprave.
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH