KARLOVAC: Vatrogasna zajednica protiv imenovanja vatrogasnog zapovjednika – stručna ili politička odluka

KARLOVAC: Vatrogasna zajednica protiv imenovanja vatrogasnog zapovjednika – stručna ili politička odluka

Kome smeta Goran Franković?
Kome smeta Goran Franković?

(SDLSN, 5. lipnja) Iako je Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca na svojoj sjednici održanoj 11. svibnja utvrdilo prijedlog za imenovanje Gorana Frankovića za vatrogasnog zapovjednika JVP Grada Karlovca, Gradsko je poglavarstvo kao osnivač ove javne ustanove, na svojoj sjednici 25. svibnja donijelo odluku o poništenju natječaja. Kao razlog tomu navodi se činjenica da se na natječaj javio samo jedan kandidat, te da Goran Franković, koji je i dosad obavljao dužnost zapovjednika vatrogasne postrojbe, ne uživa potporu Vatrogasne zajednice Karlovačke županije i Vatrogasne županije Grada Karlovca.  Međutim, prije donošenja odluke Upravnog vijeća o izboru kandidata za vatrogasnog zapovjednika među DVD-ima je provedena anketa u kojoj je od 29 DVD-a koliko ih ima na tom području njih 21 na nju i odgovorilo – svi listom za Gorana Frankovića. Stoga se nameće pitanje kako je moguće da Vatrogasna zajednica koja koordinira rad DVD-a iznosi stavove suprotne bazi koju zastupa. Goran Franković smatra da se radi o politički motiviranoj odluci, iza koje se krije latentni sukob između Vatrogasne zajednice i profesionalnih vatrogasaca, budući da se Vatrogasna zajednica kao udruga građana, želi nametnuti kao nositelj vatrogasne politike i odlučivanja u sustavu vatrogastva. Koliko je to realno i moguće s obzirom na činjenicu da je vodstvo Vatrogasne zajednice uglavnom regrutirano iz redova vatrogasnih neprofesionalaca – članova DVD-a prosudite sami. Stoga i kvalifikacije dosadašnjeg rada Gorana Frankovića na čelu JVP Grada Karlovca treba promatrati u svjetlu borbe za utjecaj na rad JVP, ali i kadrovsku i financijsku politiku postrojbe. Posrijedi su dakle politički, financijski i drugi nevatrogasni interesi, a sve to se prelama preko leđa dosad uspješnog vatrogasnog zapovjednika. Da se radi o zakulisnim igrama i piromanskim ambicijama odgovornih u Vatrogasnoj zajednici najbolje ilustrira i podatak da je protukandidat Goranu Frankoviću za mjesto vatrogasnog zapovjednika svoju prijavu na natječaj povukao uz obrazloženje da ga je povrijedilo to što mu je iz vatrogasne zajednice poručeno kako je sve sređeno da on bude zapovjednik, te da je zbog toga odustao. Dodao je i kako je glavni problem u tome što je u novom Zakonu o vatrogastvu predviđeno da zapovjednik JVP istovremeno bude i zapovjednik vatrogasne zajednice.

Jedna od intervencija JVP Karlovac: Istjecanje kreozotnog plina iz željezničkog vagona na željezničkoj postaji Mahično
Jedna od intervencija JVP Karlovac: Istjecanje kreozotnog plina iz željezničkog vagona na željezničkoj postaji Mahično

Zbog svega navedenog Odbor profesionalnih vatrogasaca Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, zatražit će odgodu sjednice Upravnog vijeća JVP Grada Karlovca, dok se ne ispuni obveza savjetovanja sa Sindikatom prije donošenja odluke važne za položaj radnika, sukladno članku 145. Zakona o radu. Naime, rečenim je člankom predviđeno da se podaci o namjeravanoj odluci moraju dostaviti sindikalnom povjereniku potpuno i pravovremeno, tako da mu se omogući da dade primjedbe i prijedloge, kako bi rezultati rasprave stvarno mogli utjecati na donošenje odluke. Sindikalni se povjerenik  dužan na namjeravanu odluku očitovati u roku od osam dana, što mu u ovom slučaju nije omogućeno.

JVP_Karlovac_grbHoće li odgovorni u Upravnom vijeću i Gradskom poglavarstvu ispuniti svoju obvezu vidjet ćemo, ali nedvojbeno je da ako na sjednici Upravnog vijeća koja se treba održati u ponedjeljak 7. lipnja na prijedlog Gradskog poglavarstva ponište natječaj, da će time prekršiti obvezu savjetovanja prije donošenja odluke, kako je to propisano Zakonom o radu, koji tako donesenu odluku proglašava ništavom.

Predsjednik Odbora profesionalnih vatrogasaca SDLSN Mladen Magdić o situaciji u JVP Grada Karlovca telefonski je razgovarao s Theodorom Frickim, predsjednikom Hrvatske vatrogasne zajednice, koji mu je ovaj potvrdio da je upoznat sa situacijom, ali da nema utjecaja na zapovjednika vatrogasne zajednice u Karlovcu, te da osobno dobro surađuje s Frankovićem, bilo kao zapovjednikom JVP, bilo kao predsjednikom Udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske. Magdić je o svemu obavijestio i glavnog vatrogasnog zapovjednika Mladena Jurina, koji je Frankovića istaknuo kao primjernog vatrogasnog zapovjednika.