KARLOVAC: Zaključen Kolektivni ugovor za Javnu vatrogasnu postrojbu

KARLOVAC: Zaključen Kolektivni ugovor za Javnu vatrogasnu postrojbu

JVPKarlovac_Ku221106_2

(SDLSN, 23. studenoga) Jučer je u Karlovcu svečano potpisan Kolektivni ugovor za radnike Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca.

JVPKarlovac_KU221106_1Ugovor su ispred Grada Karlovca kao osnivača JVP i poslodavca potpisali karlovački gradonačelnik Miro Škrgatić i zapovjednik JVP Karlovac Robert Hranilović, a za Sindikat predsjednik Ivica Ihas i sindikalni povjerenik JVP Miroslav Rade.

Sindikalna strana je izrazila zadovoljstvo činjenicom da kolektivni ugovor predstavlja dvostrani pravni akt kojim su prava zaposlenika utvrđena na način kojim se prava ne mogu mijenjati tako lako kao što je to slučaj s pravilnikom o radu.

Grad Karlovac je tako potvrdio svoju opredijeljenost da prava svojih službenika regulira kroz socijalni dijalog sa sindikatima koji zastupaju njihove interese.