Kasa uzajamne pomoći

 

PRAVILNIK O POSLOVANJU KASE UZAJAMNE POMOĆI SDLSN RHPRAVILNIK O POSLOVANJU KASE UZAJAMNE POMOĆI SDLSN RH

Download:
PDF dokument

 

 

 

 

 


PRISTUPNICA U KASU UZAJAMNE POMOĆI SDLSNRHPRISTUPNICA U KASU UZAJAMNE POMOĆI SDLSNRH

Download:
PDF dokument

Pristupnica se popunjava u  1 primjerku i dostavlja  SDLSNRH

 

 

 

 


ZAHTJEV ZA POZAJMICU/IZVANREDNU POZAJMICUZAHTJEV ZA POZAJMICU/IZVANREDNU POZAJMICU

Download:
PDF dokument

Zahtjev za pozajmicu/izvanrednu pozajmicu dostavlja se u 1 primjerku SDLSNRH

 

 

 

 


IZJAVA - ADMINISTRATIVNA ZABRANA - POZAJMICAIZJAVA – ADMINISTRATIVNA ZABRANA – POZAJMICA

Download: PDF document

Administrativna zabrana se popunjava u 2 primjerka i ovjerena od strane poslodavca dostavlja SDLSNRH

 

 

 


IZJAVA - ADMINISTRATIVNA ZABRANA - ŠTEDNI ULOGIZJAVA – ADMINISTRATIVNA ZABRANA – ŠTEDNI ULOG

Download: PDF document

Administrativna zabrana se popunjava u 2 primjerka i ovjerena od strane poslodavca dostavlja SDLSNRH

 

 

 


ZATHJEV ZA PRIJEBOJ DUGA SA DIJELOM ŠTEDNOG ULOGAZATHJEV ZA PRIJEBOJ DUGA SA DIJELOM ŠTEDNOG ULOGA

Download: PDF document

Zahtjev za prijeboj duga sa dijelom štednog uloga dostavlja se u 1 primjerku SDLSNRH