Kolegij Grada Opatije o plaćama u lokalnome javnom sektoru

Kolegij Grada Opatije o plaćama u lokalnome javnom sektoru

opatija_kolegij

(www.opatija.hr/SDLSN) Opatija, 21. srpnja 2009. – Na današnjem kolegiju opatijskog gradonačelnika Ive Dujmića zaključeno je da proračunska situacija u Gradu Opatiji zasad nije takva da bi iziskivala smanjenje plaća u gradskoj upravi, gradskim ustanovama i komunalnim tvrtkama. Na smanjenje prihoda Grad je reagirao prijedlogom rebalansa, koji će se naći na idućoj sjednici Gradskog vijeća, zakazanoj za 3. kolovoza. Rebalansom će biti osigurano uravnoteženje prihoda i rashoda bez zadiranja kako u socijalna davanja građanima, tako ni u plaće koje se financiraju iz gradskog proračuna. Smanjenje plaća u opatijskome javnom sektoru nije isključeno ako do kraja godine dođe do drastičnijeg pada prihoda od zasad registriranog te ako budu iscrpljene druge mogućnosti uravnoteženja proračuna. Međutim, s gledišta dosegnute razine socijalnog partnerstva, bez takvih financijskih pokazatelja te u situaciji kada postoji prostor za uštede na stavkama koje izravno ne pogađaju građane i proračunske korisnike, bilo bi neodgovorno smanjivati plaće samo zbog stvorene klime “rezanja plaća”, istaknuo je gradonačelnik Dujmić.
Grad Opatija danas je uputio primjedbe i prijedloge na predloženi tekst zakona, čije bi eventualno usvajanje rezultiralo znatnim padom plaća u lokalnoj samoupravi. Pritom je ukazano da pravno eventualno može biti prihvatljivo zakonsko ograničenje plaća u jedinicama koje primaju financijsku pomoć države te ograničavanje mase plaća razmjerno proračunskoj snazi svake jedinice.

Pročitajte još…