Komisija za odmaralište Vila “Mirna” u novom sastavu razmatrala pravilnik o kriterijima za korištenje odmarališta

Komisija za odmaralište Vila “Mirna” u novom sastavu razmatrala pravilnik o kriterijima za korištenje odmarališta

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(SDLSN, 25. veljače) Na danas održanom konstituirajućem sastanku Komisije za odmaralište Vila “Mirna” u Omišlju na Krku izabrana je predsjednica i zamjenik predsjednice Komisije, razmatran je nacrt prijedloga Pravilnika o kriterijima za korištenje Vile “Mirna” i druga pitanja vezana uz rad Komisije. Sastanku su pored članova izabranih na 2. sjednici Glavnog povjereništva 13. veljače prisustvovali i članovi prethodnog sastava Komisije, kako bi svojim iskustvom, prijedlozima i primjedbama  pridonijeli kvalitetnijoj razradi predloženog teksta pravilnika.

Katarina ZadravecČlanovi Komisije Biserka Begić, Branimir Kalanj,  Smilja Katuša, Josip Rogina i Katarina Zadravec izabrali su Katarinu Zadravec za predsjednicu, a Branimira Kalanja za zamjenika predsjednice. Članica Komisije Gordana Šterijev sastanku nije prisustvovala zbog bolesti. Ocijenjeno je kako je ovakav izbor odgovorio zahtjevima članstva koji su imali primjedbe na rad Komisije u prethodnom sastavu, jer su u nju izabrana četiri nova člana, dok su dva “stara” člana istovremeno osigurala kontinuitet i prenošenje iskustava (pozitivnih i negativnih) i problema s kojima se u svom radu susretala Komisija. Branimir Kalanj je izrazio zadovoljstvo što su dva člana Komisije istovremeno i članovi Glavnog povjereništva SDLSN, koji će tako imati priliku i na sjednicama ovoga tijela prezentirati rad Komisije iz vlastitog iskustva.

Komisija je prije zajedničkog razmatranja nacrta prijedloga Pravilnika o kriterijima za dodjelu i korištenje Vile “Mirna” zaključila kako je potrebno da stručna služba Sindikata utvrdi koja tijela državne i lokalne uprave, odnosno sindikalne podružnice imaju vlastite smještajne kapacitete namijenjene službenicima i namještenicima, kako bi se i ta činjenica uzela u obzir pri dodjeli na korištenje skromnih smještajnih kapaciteta Vile “Mirna”.

Tekst pravilnika koji su izradile Katarina Zadravec i Biserka Begić ocijenjen je kao dobra polazna osnova za izradu konačnog prijedloga pravilnika, koji bi se potom predložio na usvajanje Glavnom povjereništvu. U diskusijskoj raščlambi pojedinih odredbi pravilnika raščišćene su određene nejasnoće i dvojbe glede sadržaja odredbi i kriterija utvrđivanja reda prvenstva pri korištenju smještajnih kapaciteta, te je odlučeno da se tekst pravilnika upotpuni sukladno usuglašenim prijedlozima i dostavi na razmatranje članovima Komisije. Članovi će se potom u roku od deset dana pismeno očitovati na pravilnik i na sljedećem sastanku donijeti konačni tekst pravilnika, koji će se po usvajanju na Glavnom povjereništvu pravovremeno dostaviti sindikalnim povjerenicima.

Članovi su se složili da će donošenje pravilnika i utvrđivanje transparentnih kriterija olakšati rad same komisije i otkloniti sumnje u nepristranost, ali je naglašeno da se njime neće moći u potpunosti predvidjeti sve moguće situacije i probleme u svezi s odabirom korisnika i korištenjem kapaciteta sukladno odlukama Komisije.

Zaključeno je i kako bi po završetku sezone Komisija trebala izvršiti uvid u sukladnost Odluke o rasporedu korištenja smještajnih kapaciteta sa stvarnim stanjem iz knjige gostiju i razmotriti slučajeve, učestalost i razloge eventualnih odstupanja od utvrđenog rasporeda, te u slučaju ustupanja smještajnog kapaciteta drugim osobama, odnosno davanja netočnih podataka u svrhu ostvarivanja prednosti na bodovnoj listi, izreči sankciju gubitka prava na korištenje Vile “Mirna” u naredne tri godine.