KONAČNI NESLUŽBENI REZULTATI REFERENDUMA O PRIHVAĆANJU KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

KONAČNI NESLUŽBENI REZULTATI REFERENDUMA O PRIHVAĆANJU KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

(SDLSN, 27. rujna) Dostavom izvješća svih pododbora za referendum na području državne uprave dobiveni su i konačni neslužbeni rezultati referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Ref_konacni_rezultati1

Od 64.858 državnih službenika i namještenika na referendum je izašlo njih 47.901 ili 74%, a od toga je “ZA” prihvaćanje Kolektivnog ugovora bilo 44.270 državnih službenika i namještenika ili 92%. “PROTIV” je glasovalo 3.200 ili 7% zaposlenika, dok je nevažećih listića je bilo 439 ili 1%.

Ref_konacni_rezultati2

Nakon što Odbor za referendum objavi službene konačne rezultate referenduma Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike stupit će na snagu, što znači da će se njime ugovorena prava konačno moći primjenjivati na državne službenike i namještenike, s početkom primjene od 1. lipnja 2004. godine.