Konačni prijedlog zakona o proračunu: Vlada isplatu ugovorenih prava kolektivnim ugovorima planira uvjetovati fiskalnim procjenama

Zagreb, 10. prosinca 2021. – SDLSN RH je uputio Vladi RH i klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru primjedbu na odredbu članka Konačnog prijedloga zakona o proračunu koja predviđa uvođenje obveze izrade fiskalne procjene za članove tijela nadležnih za tumačenje kolektivnih ugovora, a koje je imenovala Vlada, ako se njima mijenja fiskalna procjena. Odredba se odnosi na sva buduća tumačenja kolektivnih ugovora za državne službenike i namještenike i za javne službe, kako temeljnog, tako i granskih kolektivnih ugovora u javnim službama.

Naš je stav kako je svrha i nadležnost imenovanih tijela za tumačenja kolektivnih ugovora prvenstveno tumačenje odredaba i praćenje primjene kolektivnih ugovora, te se djelokrug rada komisije, odnosno povjerenstva za tumačenje kolektivnog ugovora odnosi na otklanjanje nejasnoća i osiguranje jedinstvene primjene odredbi kolektivnih ugovora, a ne na pitanje osiguranja sredstava za primjenu ugovorenih odredbi.

Vlada RH, odnosno njeni predstavnici sudjeluju u ugovaranju kolektivnih ugovora, te su prije toga u mogućnosti, štoviše u obvezi, izvršiti fiskalnu procjenu, te potom osigurati sredstva u državnom proračunu za izvršavanje ugovorenih odredbi. Za slučaj nemogućnosti izvršavanja kolektivnih ugovora, ugovaraju se odredbe o izmjeni kolektivnih ugovora, odnosno o otkazu kolektivnih ugovora.

Predložena odredba ostavlja nejasnim pitanje tumačenja kolektivnog ugovora koja bi bila donesena bez prethodne nove fiskalne procjene, odnosno bez mišljenja Ministarstva financija, kao i pitanje kako će predstavnici Vlade u tijelu za tumačenje kolektivnog ugovora znati da se tumačenjima eventualno mijenja fiskalna procjena. Navedena odredba dovest će do otežanog rada tijela nadležnih za tumačenja kolektivnih ugovora, odnosno do mogućih traženja novih fiskalnih procjena prije svakog tumačenja odredbi o materijalnim pravima. Tumačenja su se i do sada čekala vrlo dugo, a ovako je moguće da do tumačenja uopće neće doći. Ovo vodi principu isplate ugovorenih prava: ako za to postoje osigurana sredstva, a to ne bi smio biti smisao preuzetih obveza.

Zaključno, smatramo kako navedenoj odredbi nije mjesto u hitnoj saborskoj proceduri, nego ju je trebalo prethodno razmotriti sa socijalnim partnerima. Predlažemo da se navedena odredba izostavi iz Konačnog prijedloga zakona, odnosno da se ne donese, jer se njome značajno narušava pravo na kolektivno pregovaranje.

Primjedbu SDLSN RH u cijelosti pročitajte OVDJE.

Foto: pixabay.com