KONAVLE Općina vatrogascima nezakonito uskratila dar za djecu i božićnicu

KONAVLE Općina vatrogascima nezakonito uskratila dar za djecu i božićnicu

konavle_JVP_bozicnica

(SDLSN, 9. prosinca 2008.) Djelatnici Javne vatrogasne postrojbe “Konavle” obaviješteni su ovih dana da im, temeljem odluke Poglavarstva Općine Konavle, neće biti isplaćen dar za djecu, božićnica i regres.

sdlsn_www220U obavijesti koju je potpisao zapovjednik vatrogasne postrojbe Mario Magud navodi se kako je razlog ovakve odluke štednja na svim razinama “bez obzira na odluku Vlade RH”, uputivši pri tome djelatnike da svoje primjedbe i žalbe upute sindikalnom povjereniku koji s takvom odlukom nema veze niti je o njenome donošenju bio konzultiran.
Ovakva odluka bila bi legitimna i u domeni Općine Konavle kada bi se sredstva za financiranje redovite djelatnosti JVP osiguravala u proračunu općine, ali to nije slučaj, već se sredstva za plaće i materijalne rashode za vatrogasce osiguravaju sukladno odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi koju svake godine donosi Vlada RH i to iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,3%, a ostatak s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu.

konavle_JVP_bozicnica2

Pri određivanju minimalnih financijskih standarda za plaće, kada su u pitanju vatrogasci JVP Konavle i ostalih 60 JVP u RH, u obzir su uzeta i prava iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike pa tako i pravo na dar za djecu, božićnicu i regres.
Stoga se odlukom Općine Konavle ne ostvaruje nikakva ušteda, već je na djelu nezakonita uskrata osiguranih proračunskih sredstava za materijalna prava vatrogasaca.

U 2008. godini za JVP Konavle osigurano je 1.825.559 kuna sredstava kao rashod za zaposlene pa ipak u Općini Konavle su odlučili ostvariti uštedu na tim sredstvima te se Sindikat s pravom pita nisu li ih možda potrošili za nešto drugo od onoga za što su namijenjena.

Sindikat će stoga o svemu upozoriti proračunski nadzor Ministarstva financija, a kako uskratu ili ograničenje prava iz rada koja su utvrđena kolektivnim ugovorom Kazneni zakon u članku 114. opisuje kao kazneno djelo za koje se predviđa novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine, u slučaju da se djelatnicima JVP Konavle ne isplati dar za djecu i božićnica, podnijet će i kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu.
Ipak, nadamo se da do toga neće doći i da će nadobudni općinari, koje je izgleda uhvatila histerija štednje, shvatiti da se uštede mogu ostvariti isključivo ako su zakonite.