Kontinuitet uspješnih kolektivnih pregovora u Virovitičko-podravskoj županiji

Virovitica, 5. srpnja 2022. – Dobar socijalni dijalog i kontinuitet uspješnih kolektivnih pregovora odlika su socijalnih partnera sindikalne podružnice SDLSN RH Virovitičko-podravska županija i Virovitičko-podravske županije. 

Novim Kolektivnim ugovorom za djelatnike u upravnim tijelima Virovitičko-podravska županije ispregovarana je i zajamčena isplata prigodnih nagrada (božićnica, uskrsnica i dr.), paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane, te osiguran sistematski pregled svake godine, u organizaciji i na trošak poslodavca.