Kosor: Izbalansirati plaće u državnoj i lokalnoj upravi

KOSOR Izbalansirati plaće u državnoj i lokalnoj upravi

Kosor_VJ240608

ZAGREB – Zbog primjedbi poslodavaca i sindikata, Gospodarsko- socijalno vijeće u ponedjeljak je na doradu poslalo nacrt Zakona o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem kako bi radna skupina za njegovu izradu riješila neka od najbitnijih pitanja.
Vjesnik_logoNa doradu je poslan i nacrt Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj samoupravi, zbog primjedbi sindikata koji upozoravaju na nejednakost plaća državnih i lokalnih činovnika. “Tražimo da se napravi jedinstven sustav plaća javne uprave jer one variraju od 50 do 60 posto u korist lokalne samouprave, ovisno o pojedinoj jedinici. Glavni postulat mora biti da nema smanjenja plaća nikome u ovoj zemlji. To se dogodilo jednom i nadam se nikad više”, kazao je potpredsjednik GSV-a iz redova sindikata Vilim Ribić. I Jadranka Kosor je upozorila da kvalitetni službenici napuštaju državnu upravu kad steknu iskustvo i znanje i odlaze na bolje plaćene položaje u županije, gradove i općine i složila se da sustav mora biti izbalansiran.
Marijan Lipovac