KRAPINA: Vatrogasci gradonačelniku Horvatu dostavili prijedlog nagodbe o isplati duga zaposlenima

KRAPINA: Vatrogasci gradonačelniku Horvatu dostavili prijedlog nagodbe o isplati duga zaposlenima

(SDLSN, 26. listopada) Susret predstavnika Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske i krapinskog gradonačelnika Josipa Horvata, do kojeg je došlo na inicijativu glavnog vatrogasnog zapovjednika Dravne uprave za zaštitu i spašavanje Mladena Jurina u ponedjeljak 24. listopada, na kojem su iznesena stajališta dviju strana glede provedbe pravomoćne sudske presude kojom je utvrđena obveza isplate 840.000,00 kuna zaposlenicima JVP Grada Krapine zbog višegodišnjeg nezakonitog umanjenja plaće, održan je u negostoljubivom ozračju.

Svoju negostoljubivost gradonačelnik Horvat potkrijepio je i zabranom fotografiranja za potrebe web stranice Sindikata, tako da ga na fotografiji ne možete pronaći. Ono što je dobar običaj na sastancima Sindikata na najvišoj državnoj razini, za krapinskog gradonačelnika je neprihvatljivo.
Svoju negostoljubivost gradonačelnik Horvat potkrijepio je i zabranom fotografiranja za potrebe web stranice Sindikata, tako da ga na fotografiji ne možete pronaći. Ono što je dobar običaj na sastancima Sindikata na najvišoj državnoj razini, za krapinskog gradonačelnika je neprihvatljivo.

Naime, gradonačelnik Horvat je sastanak izgleda shvatio kao priliku da u pitanje dovede ispunjenje pravomoćne sudske presude, pa čak i da relativizira iznos dugovanja prema zaposlenicima utvrđen u presudi.

Pročitajte članak sa portala www.zagorje.com
Pročitajte članak sa portala www.zagorje.com

Otvorivši sastanak na način koji je više ličio na informativni razgovor u policijskoj postaji, prvi čovjek Krapine počeo je ispitivati predstavnike Sindikata o tome jesu li upoznati s pojedinim odlukama upravnog vijeća JVP, dijelovima sudske presude, pa čak i   disciplinskim prekršajima pojedinih vatrogasaca za koje su oni odavna odgovarali.

Ovakvu je isljedničku retoriku prekinuo predsjednik SDLSN Ivica Ihas, upozorivši gradonačelnika na notornu činjenicu postojanja pravomoćne sudske presude koja se odnosi na dugovanje JVP, odnosno Grada kao njezina osnivača prema zaposlenicima, te da diskusija može voditi jedino u okviru činjenica utvrđenih sudskom presudom.

Dodao je kako je na sastanku predstavnika Sindikata i Ministarstva financija utvrđena obveza jedinica lokalne samouprave kao osnivača JVP da osigurau financijska sredstava po pravomoćnim sudskim presudama, koja zatim mogu potraživati od Ministarstva financija.

Međutim, gradonačelnik Horvat uporno je pokušavao u pitanje dovesti iznos duga prema vatrogascima, a time i samu sudsku presudu, najavivši reviziju dugovanja, te konačno predloživši iznos od 400.000,00 kuna kao ponudu Grada oko koje bi se dvije strane trebale nagoditi.

Sindikalna strana ponudu je primila na znanje i obečala gradonačelniku dostaviti odgovor u pismenom obliku, što je jučer i učinila.

Djelatnici su gradonačelnika obavijestili o spremnosti na isplatu punog iznosa utvrđenog u sudskom sporu od 840.000,00 kuna, ali u tri obroka, koji bi se, zbog uvažavanja objektivnih poteškoća pri isplati dosuđenog iznosa, protegli na tri proračunske godine.

Prijedlog obročne otplate duga vatrogascima dostavljen je Gradskom poglavarstvu kroz urudžbeni zapisnik, kako odgovorni ne bi ponovno mogli reći da nisu upoznati s problemima zaposlenika JVP.
Prijedlog obročne otplate duga vatrogascima dostavljen je Gradskom poglavarstvu kroz urudžbeni zapisnik, kako odgovorni ne bi ponovno mogli reći da nisu upoznati s problemima zaposlenika JVP.

Krapina_JVP_nagodba_potpisi

Prvi obrok od 35% iznosa dospio bi na naplatu do 31. prosinca 2005. godine, drugi obrok od 35% iznosa do 30. lipnja 2006. godine, a treći i posljednji obrok od 30% do 31. siječnja 2007. godine.

Ukoliko gradonačelnik prihvati predloženu dinamiku, a o iznosu zaposlenici JVP nisu spremni razgovarati nakon dugogodišnjeg suđenja i pokušaja da se problem riješi dijalogom, dvije strane će o svemu zaključiti sporazum ili će Gradsko poglavarstvo o ovome donijeti odgovarajuću odluku.

U protivnom će uslijediti ovrha i blokada računa JVP, te spuštanje zaštite od požara na razinu dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Ako je to politika novog krapinskog poglavarstva onda samo možemo konstatirati kako bježanje od sudskim putem utvrđene odgovornosti nije u europskom duhu službene hrvatske politike.