Krizni porez 3%, PDV 23%

harac_javno220709

U Banskim su dvorima u tijeku pregovori Vlade i socijalnih partnera o visini kriznog poreza koji bi trebao stupiti na snagu 1. kolovoza i primjenjivati se do kraja 2010. godine.

javno_za_printPočetni prijedlog Damira Jakuša, predsjednika URS-a i Gospodarsko-socijalnog vijeća da se takvim nametom teret krize prebaci na najbolje plaćene građane umjesto da se samo plaće zaposlenih u javnim i državnim službama umanje za dodatnih šest posto, Kosor je prihvatila i iskoristila kao sindikalnu inicijativu, predloživši prvo da visina poreza koji bi se uzimao iz neto plaće (da ne optereti cijenu rada za poslodavca) bude 8 posto.

harac_javno220709_2Na pauzi razgovora od sindikalaca se saznalo da je trenutačna situacija na stolu – porez od tri posto na sva primanja građana iznad 3.000 kn i povećanje PDV-a za jedan posto, te ukidanje nultih stopa PDV-a.

Dok potpredsjednik Matice Hrvatske Vilim Ribič smatra da je taj prijedlog razuman jer će rasporediti teret krize na sve, sindikalni čelnici Ozren Matiješević i Krešimir Sever drže da sindikati u Banskim dvorima nemaju ovlasti da pregovaraju uime cijelog građanstva, zaposlenika u privatnim tvrtkama, obrtnika…

Krizni harač od tri posto uzimat će se od svih plaća iznad 3.000 kn, ali i od drugih vrsta primitaka poput autorskih honorara, dividendi, dobiti od kapitala.