LJUBLJANA: Predstavnici sindikata slovenskih i hrvatskih vatrogasaca razgovarali o regionalnoj suradnji

LJUBLJANA: Predstavnici sindikata slovenskih i hrvatskih vatrogasaca razgovarali o regionalnoj suradnji

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(SDLSN, 23. lipnja) LJUBLJANA – Jučerašnjim sastankom održanim u prostorijama Saveza slobodnih sindikata Slovenije između predstavnika Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije i Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Odbora profesionalnih vatrogasaca, nastavljene su konzultacije Odbora s predstavnicima sindikata profesionalnih vatrogasaca mediteranskih zemalja s ciljem osnivanja zajedničke koordinacije i zaključenja sporazuma o međusobnoj suradnji. Povod ovom sastanku bilo je pismo namjere i nacrt sporazuma o međusobnoj suradnji sindikata profesionalnih vatrogasaca Mediterana. Ideja Odbora profesionalnih vatrogasaca SDLSN je da se kroz povezivanje sindikata vatrogasaca koje povezuje geografski i klimatski prostor Mediterana ujednače radni i materijalni uvjeti profesionalnih vatrogasaca, razmjenjuju informacije o dobroj sindikalnoj i radnopravnoj praksi i vatrogasnoj struci.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Slovenski kolege dali su načelnu podršku ovoj inicijativi uz napomenu da se ovaj ambiciozni projekt treba ograničiti na radnopravni aspekt djelovanja sindikata u vatrogastvu.

Predsjednik Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije Bogdan Godnič ponudio je predsjedniku Odbora Mladenu Magdiću kolegijalnu pomoć u ostvarivanju kontakata sa sindikatima koji djeluju na području EU.

Nakon obostrano korisnog razgovora i razmjene informacija o stanju u vatrogastvu u dvjema susjednim državama, kao i na području sindikalnih aktivnosti u državnim i javnim službama predstavnici sindikata konstatirali su kako je riječ o dobrodošlom i korisnom projektu.

Klikom na riječ: Sporazum možete pročitati pismo namjere i nacrt sporazuma koji je SDLSN uputio predstavnicima sindikata profesionalnih vatrogasaca mediteranskih zemalja