LOKALNA SAMOUPRAVA Zakon o plaćama ozakonio ucjenu

LOKALNA SAMOUPRAVA Zakon o plaćama ozakonio ucjenu

ucjena390

Ovaj slučaj govori i o žalosnom stanju u državnoj upravi, kada je najveća prijetnja i kletva u lokalnoj samoupravi “da bog da imao plaću kao u državnoj službi”

(SDLSN, 23. rujna 2010.) Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ovih je dana poslodavcima omogućio da zakonito i otvoreno ucjenjuju sindikate lokalnih službenika i namještenika i od njih traže pristanak na manje plaće.
sdlsn_www220Naime, Zakon je u svojim prijelaznim i završnim odredbama propisao da najkasnije u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu uredbe o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj samoupravi, predstavnička tijela tih jedinica moraju donijeti odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.
Ukoliko, pak, predstavničko tijelo takvu odluku ne donesu u roku koji ističe sutra, 24. rujna ove godine, plaće službenika i namještenika obračunavat će se primjenom osnovice za obračun plaća državnih službenika i namještenika i koeficijenata složenosti poslova u državnoj službi, što u prijevodu znači pad plaća.
Ovakvom “prijelaznom i završnom odredbom” zakonodavac je poslodavcima u lokalnoj samoupravi dao oruđe ucjene kojim može poništiti sa sindikatima dogovorenu osnovicu za izračun plaće, odnosno može ih prisiliti da pristanu ne samo na koeficijente koje predlažu, već i na svaku osnovicu koja u kombinaciji s koeficijentima daje plaću veću od one državnih službenika.

ucjena_ZPLS

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH takav scenarij jučer je osjetio na svojoj koži u Gradu Puli, gdje je gradonačelnik putem pregovaračkog odbora poslao poruku ili prihvatite osnovicu i koeficijente kakve nudim ili ćete snositi odgovornost za pad plaća na razinu onih u državnoj službi.
Ovakvo zakonsko rješenje ukazuje na osebujnost hrvatskog zakonodavstva, koje istim zakonom propisuje obvezu pregovaranja sa sindikatima o osnovici za plaće, a zatim drugom odredbom poslodavcu omogućuje da dogovorenu osnovicu poništi pa čak i da socijalne partnere prisili na “dogovor” kako ne bi bili isključivi krivci za pad plaća.
Nažalost, ovaj slučaj govori i o žalosnom stanju u državnoj upravi, kada je najveća prijetnja i kletva u lokalnoj samoupravi “da bog da imao plaću kao u državnoj službi”.
Sindikat će, naravno, o ovom slučaju suspenzivnog prava na pregovore izvijestiti Međunarodnu organizaciju rada i pokrenuti ocjenu ustavnosti i zakonitosti takve odredbe, ali ona će u međuvremenu poslužiti svrsi gušenja prava na stvarno kolektivno pregovaranje u lokalnoj samoupravi.

Sindikat: Zakon o plaćama u lokalnoj samoupravi omogućuje poslodavcima ucjenjivanje sindikata

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ovih je dana poslodavcima omogućio da zakonito i otvoreno ucjenjuju sindikate i od njih traže pristanak na manje plaće, upozorio je danas Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske.

monitor_hr(Monitor.hr) Zakon je u svojim prijelaznim i završnim odredbama propisao da najkasnije u roku tri mjeseca od stupanja na snagu uredbe o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj samoupravi, predstavnička tijela tih jedinica moraju donijeti odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, ističe sindikat u priopćenju.

Ako, pak, predstavničko tijelo takvu odluku ne donesu u roku koji ističe sutra, 24. rujna, plaće službenika i namještenika obračunavat će se primjenom osnovice za obračun plaća državnih službenika i namještenika i koeficijenata složenosti poslova u državnoj službi, što u prijevodu znači pad plaća.

Takvom odredbom zakonodavac je poslodavcima u lokalnoj samoupravi dao oruđe ucjene kojim može poništiti sa sindikatima dogovorenu osnovicu za izračun plaće, odnosno može ih prisiliti da pristanu ne samo na koeficijente koje predlažu, već i na svaku osnovicu koja u kombinaciji s koeficijentima daje plaću veću od one državnih službenika.

Sindikat državnih i lokalnih službenika takav scenarij jučer je osjetio na svojoj koži u Gradu Puli, gdje je gradonačelnik putem pregovaračkog odbora poslao poruku “prihvatite osnovicu i koeficijente kakve nudim ili ćete snositi odgovornost za pad plaća na razinu onih u državnoj službi”.

Takvo zakonsko rješenje ukazuje na osebujnost hrvatskog zakonodavstva, koje istim zakonom propisuje obvezu pregovaranja sa sindikatima o osnovici za plaće, a zatim drugom odredbom poslodavcu omogućuje da dogovorenu osnovicu poništi pa čak i da socijalne partnere prisili na dogovor kako ne bi bili isključivi krivci za pad plaća.

Sindikat će o tom slučaju izvijestiti Međunarodnu organizaciju rada i pokrenuti ocjenu ustavnosti i zakonitosti takve odredbe, ali ona će u međuvremenu poslužiti svrsi gušenja prava na stvarno kolektivno pregovaranje u lokalnoj samoupravi, kaže se u priopćenju. (H)