Lokalnim vlastima europske plaće

placeJLS_nl290309

?novèanice od 500 kuna KUNE nisu baš èesto u upotrebuiZAGREB – Na državnoj je razini Vlada odlučila za šest posto srezati plaće javnih i državnih službi, pa će njihove plaće još više zaostajati u odnosu na primanja lokalnih službenika, ali vladajući HDZ zasad neće isto postupiti i u jedinicama lokalne samouprave u kojima drži vlast. Vlada nema utjecaj na plaće lokalnih službenika, pa ih tako ne može ni srezati, a HDZ zasad nije donio odluku po kojoj bi smanjenje plaća lokalnih službenika bila obvezna mjera štednje u gradovima i općinama u kojima su na vlasti. U toj stranci kažu da su svojim županima, gradonačelnicima i načelnicima dali preporuku da i oni na lokalnoj razini provode mjere štednje, ali da se središnja vlast ne može miješati u poslove lokalne vlasti.

 

NLhrIpak, nekoliko naših sugovornika iz HDZ-a ističu da će stranka morati raspravljati i o takvom potezu, s obzirom da će se, smanjenjem plaća na državnoj razini, stvoriti još veća razlika između plaća lokalnih i državnih službenika. Postizanje kakve takve ravnoteže moguće je, svjesni su u HDZ-u, jedino rezanjem plaća na lokalnoj razini. Odbacuju mogućnost da se o tome ne žele očitovati pred lokalne izbore, te ističu da bi puno veći problem, od negodovanja lokalnih službenika, bila činjenica da se ni dva mjeseca prije lokalnih izbora, koji će donijeti novu vlast, mijenja politika plaća.

Split zamrznuo plaće, Rijeka nije
Tako su lokalne vlasti same odlučivale o tome što će biti s plaćama, pa su primjerice Dubrovnik i Split, gradovi u kojima HDZ ima gradonačelnika, odlučili još krajem prošle godine zamrznuti plaće. S druge strane, primjerice, Rijeka se nije odlučila na takav placeJLS_nl290309_okvirpotez, a u Požegi se osnovica plaće i dalje usklađuje s prosječnom plaćom u zemlji, što znači da je rasla i da će nakon zamrzavanja plaća na državnoj razini biti još veće od plaće, primjerice, službenika u Ministarstvu financija.

Jedina dosad napravljena analiza odnosa plaća u državnoj i lokalnoj upravi, koju je naručio Ured za državnu upravu početkom 2008. godine i na čiju se anketu odazvalo tek 35 posto lokalnih vlasti, pokazala je da su tada plaće službenika u lokalnoj i područnoj samoupravi bile i do 60 posto veće od plaća za slična radna mjesta u državnoj upravi. Takav je odnos vjerojatno zadržan i do danas.

Veća razlika nego u zemljama EU
Plaće županijskih pročelnika bile su nešto niže od ministarskih, a veliki je broj gradonačelnika zarađivao više od samog premijera ili predsjednika države. Kad je rađena analiza plaća, najveću plaću u Hrvatskoj, barem među gradovima koji su odgovorili na anketu, imao je opatijski gradonačelnik (27 tisuća kuna) i ona je bila veća i od plaće premijera Ive Sanadera ili plaće predsjednika Stjepana Mesića.

Broj zaposlenih u lokalnoj upravi nema nikakve veze s brojem stanovnika u nekoj jedinici pa tako ni s opsegom posla koji moraju obaviti. Kao i kad su u pitanju dužnosničke plaće, i službenici su najbolje bili plaćeni u županijskim administracijama, pa u gradovima, a najlošije u općinama.

Uspoređujući plaće jedinica lokalne i regionalne samouprave s onima u nekoliko europskih zemlja, Austrijom, Mađarskom, Finskom i Slovenijom pokazalo se da u Hrvatskoj postoji puno veća razlika u visini plaća između pojedinih lokalnih jedinica nego u tim zemljama, ali i to da od svih zaposlenih u Hrvatskoj jedino lokalni službenici i namještenici imaju plaće koje se mogu mjeriti s plaćama njihovih kolega u susjednoj Sloveniji.
Jagoda MARIĆ

Izjednačeni s privatnim sektorom
Državni službenik koji ima plaću od četiri tisuće kuna za isti posao na lokalnoj razini može dobiti 6,4 tisuće kuna, pokazala je analiza Ureda za državnu upravu. Za razliku od plaća državnih službenika koje su znatno niže od plaća u privatnom sektoru, na lokalnoj razini službeničke su plaće gotovo jednake onima koje dobivaju zaposleni u privatnom sektoru.