LSN od Vlade traži imenovanje povjerljivih savjetni

SDLSN od Vlade traži imenovanje povjerljivih savjetnika

SDLSN_www(SDLSN, 26. veljače 2008.) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH podsjetio je danas potpredsjednicu Vlade RH Jadranku Kosor da se zaključenjem Sporazuma o zaštiti dostojanstva državnih službenika i namještenika 19. rujna 2007. godine Vlada Republike Hrvatske kao poslodavac obvezala imenovanti povjerljive savjetnike, odnosno osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva na razini državnih tijela s više od 20 zaposlenih, kao i na razini dislociranih ustrojstvenih jedinica državnih tijela s više od 20 zaposlenih.

Mobbing_ilustracijaTakođer, Središnji državni ured za upravu, kao tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose, trebao je imenovati  posebnog povjerljivog savjetnika na razini državnih službi za državna tijela s manje od 20 zaposlenih.

Imenovanje povjerljivih savjetnika trebalo je obaviti do 31. prosinca 2007. godine, kako bi se s 1. siječnja ove godine omogućila primjena Sporazuma.

Međutim, kako saznajemo, povjerljivi savjetnici imenuju se tek sporadično, a čak ni Središnji državni ured za upravu nije imenovao povjerljivog savjetnika na razini Ureda, kao ni posebnog povjerljivog savjetnika za državna tijela s manje od 20 zaposlenih.

Sindikat stoga traži da se postupku imenovanja povjerljivih savjetnika pristupi žurno i neodložno, vodeći računa o činjenici da o njihovom imenovanju ovisi provedba Sporazuma.

Također, Sindikat predlaže da se lista povjerljivih savjetnika vodi u Središnjem državnom uredu za upravu i objavljuje na web stranici Ureda, a rješenja o imenovanju objavljuju na oglasnoj ploči u državnom tijelu za koje su imenovani.

Pročitajte još…