MALE TAJNE VELIKIH MAJSTORA KUHINJE (3): Pretjerani normativni optimizam Središnjeg državnog ureda za upravu

MALE TAJNE VELIKIH MAJSTORA KUHINJE (3): Pretjerani normativni optimizam Središnjeg državnog ureda za upravu

Središnji državni ured za upravu kasni s donošenjem Zakona o državnim službenicima gotovo godinu dana. Koliko će mu trebati za donošenje desetak provedbenih uredbi?
Središnji državni ured za upravu kasni s donošenjem Zakona o državnim službenicima gotovo godinu dana. Koliko će mu trebati za donošenje desetak provedbenih uredbi?

(SDLSN, 23. lipnja) Četiri godine nakon donošenja Zakona o državnim službenicima i namještenicima još uvijek nisu donijeti svi provedbeni propisi koji bi omogućili njegovu punu primjenu. To se prije svega odnosi na uredu o kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata rada i načinu isplate dodataka za uspješnost u radu.

Za podsjetiti je da su i drugi provedbeni propisi kasnili u donošenju, što je za posljedicu imalo nemogućnost konzumiranja službeničkih prava i brojne sudske sporove radi njihova ostvarenja sudskim putem (dodaci na posebne uvjete rada).

S obzirom na ovo dragocjeno iskustvo i posljedice pretjeranog normativnog optimizma, vrlo vjerojatno nas i po donošenju Zakona o državnim službenicima očekuju problemi u donošenju čak 10 uredbi i etičkog kodeksa, te uredbi o unutarnjem ustrojstvu i pravilnika o unutarnjem redu državnih tijela.

Potkrjepu ovoj tvrdnji nalazimo u činjenici da Vlada kasni u donošenju Zakona o državnim službenicima gotovo godinu dana, budući ga je sukladno PAL aranžmanu trebalo donijeti još u studenome 2004. godine.

Kako se ovaj Zakon treba početi primjenjivati od 1. siječnja 2006. godine, ovim je zakašnjenjem nepovratno izgubljena godina dana za izradu i donošenje brojnih provedbenih propisa, kojih je toliko da je upitno u kojoj mjeri jedan za državnu službu sistemski zakon uopće zaslužuje naziv zakona, budući da u najvećem dijelu predstavlja mrtvo slovo na papiru bez njihova donošenja.

Osim brojnih uredbi koje treba donijeti, sva državna tijela morat će donijeti nove uredbe o unutarnjem ustrojstvu i pravilnike o unutarnjem redu. Hoće li državna uprava u idućih godinu dvije uopće biti u stanju operativno obavljati svoje redovite zadaće?
Osim brojnih uredbi koje treba donijeti, sva državna tijela morat će donijeti nove uredbe o unutarnjem ustrojstvu i pravilnike o unutarnjem redu. Hoće li državna uprava u idućih godinu dvije uopće biti u stanju operativno obavljati svoje redovite zadaće?

Stoga nas po donošenju Zakona očekuje pravi zakonodavnio stampedo u kojem će najvjerojatnije prvom žrtvom postati kvaliteta donijetih uredbi, a zatim i državni službenici na koje će se takve uredbe primjenjivati.

Oni koje još služi kratkotrajno povijesno pamćenje sjetit će se da u svojim javnim nastupima državni dužnosnici često ističu negativnu selekciju kadrova u državnoj upravi i nemogućnost nagrađivanja učinkovitih i stručnih državnih službenika, koji pri tome namjerno zaboravljaju da Račanova, a i sadašnja vlada snose odgovornost za ne donošenje provedbenih propisa koji bi to omogućili.

Zato treba imati na umu da ni postojeći Zakon o državnim službenicima i namještnicima nije bio u tolikoj mjeri ograničavajući glede stvaranja pretpostavki za promicanje i nagrađivanje kvalitetnih državnih službenika i stvaranje učinkovite državne uprave, koliko su to bili loši ili nedostatni provedbeni propisi.

Poučeni takvim iskustvom ne možemo se ne plašiti za budućnost i provedbu Zakona o državnim službenicima koji se u prevelikoj mjeri oslanja na provedbene propise.