Marijana Lulić nova županijska povjerenica Ličko-senjske županije

Gospić, 15. studenoga 2021. – Sjednica županijskog povjereništva Ličko-senjske županije bila je izborno-informativnog karaktera. Na sjednici je za novu županijsku povjerenicu izabrana Marijana Lulić, a za njezina zamjenika Marko Mišić.

Predsjednica i glavna tajnica SDLSN RH Iva Šušković i Marija Dill Bračić informirale su prisutne o aktualnostima u radu sindikata. Među ostalim, tema razgovora su bila i prava profesionalnih vatrogasaca te izrada Pravilnika o kvalifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca. I SDLSN RH je dostavio svoj prijedlog u kojemu se ističe potreba uvećanja koeficijenata radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca temeljem posebnih uvjeta rada, a o čemu temeljem Zakona o vatrogastvu odlučuje Vlada RH uredbom. Radi se o minimumu prava profesionalnih vatrogasaca, koji u brojnim postrojbama još uvijek nije dosegnut. U svakoj postrojbi, kao i dosad, moguće je ugovoriti i višu razinu prava od predloženog minimuma.

Bila je to prilika i za komentiranje konkretnih situacija, kao i postavljanje konkretnih pitanja. Jedno od takvih pitanja bilo je vezano uz dodatke na plaću. Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike je propisano da službenik i namještenik ima pravo na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za radni staž ostvaren u državnim tijelima, i to za: 20 do 29 godina četiri posto, od 30 do 34 godine osam posto i od 35 i više godina deset posto. Primjenu u praksi najbolje je objasniti na primjenu. Kada državni službenik i namještenik ostvari pravo na uvećanje koeficijenta osam posto to neće biti 4+8, već 4+4.