Mediji o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

zds_ipress190912

Vlada Republike Hrvatske namjerava problem viška zaposlenih u državnoj upravi riješiti – diskriminacijom žena. Tako, naime, proizlazi iz prijedloga izmjena i dopuna Zakona o državnim službenicima koji je Ministarstvo uprave uputilo na očitovanje sindikatima državnih službi.

ipress_logo190912U njemu se kao razlog za prestanak službe po sili zakona navodi ispunjenje uvjeta za starosnu mirovinu, koji su, kada su u pitanju žene, sukladno prijelaznim odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju, u 2012. godini 60 godina i šest mjeseci života te najmanje 15 godina mirovinskog staža.

To znači da žene više ne mogu raditi u službi nakon što navrše 60 godina i šest mjeseci života, dok muškarci mogu nastaviti s radom do 65 godine, odnosno do dana stjecanja prava na starosnu mirovinu.

Ovakvim su diskriminatornim rješenjem žene zakinute ne samo za mogućnost rada do 65 godine života u državnoj službi i zadržavanje postojeće razine novčanih primanja i egzistencije kao i njihovi kolege muškarci, nego im se ranije od njih prekida i profesionalna karijera i razvoj u zreloj životnoj dobi.

Tako je nakon Ministarstva obrane, koje je sličnom diskriminacijskom logikom ženama koje po prijelaznim odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju ispunjavaju uvjete za starosnu mirovinu onemogućilo isplatu poticajnih otpremnina premda im pozitivni propisi omogućavaju rad do 65 godine života, i Ministarstvo uprave manjak proračunskih sredstava i višak zaposlenih odlučilo riješiti ozakonjenjem diskriminacije osoba ženskog spola.

Zvuči nevjerojatno, ali politička opcija koja se žestoko protivila HDZ-ovom konceptu majke odgajateljice, sada žene pretvara u prisilne kućanice. Sindikat stoga poziva sve koji misle da žena nema što raditi u državnoj službi nakon 60 godine života, da podrže ovakav prijedlog izmjena i dopuna Zakona o državnim službenicima te moguće još i razmotre da se umirovljenim državnim službenicama oduzme biračko pravo ili ograniči samostalno raspolaganje mirovinom ostvarenom u državnoj službi, sukladno logici da tako “stare” više nisu u mogućnosti obavljati državnu službu jednako kvalitetno kao njihovi stariji muški kolege, a nada se i da će Pučki pravobranitelj i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova među prvima poduprijeti ovaj zakonski prijedlog.

SDLSN će, pak, sa svoje strane, učiniti sve da međunarodne sindikalne udruge obavijesti o razini civilizacijskih stečevina na području ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj, piše Siniša Kuhar, tajnik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika.

dzs_nl190912